Poročilo z drugega evropskega srečanja študentov v Rimu

1.5.2012 Rim, Italija Evropa, Mladina, Srečanje
Drugo evropsko srečanje študentov v Rimu - foto - M. W. Drugo evropsko srečanje študentov v Rimu - foto - M. W.

V Rimu je med 28. aprilom in 1. majem 2012 potekalo drugo evropsko srečanje študentov pod geslom: Mladi v akciji – vloga študentov pri gradnji novega humanizma, ki so ga organizirali Vikariat za univerzitetno pastoralo v Vatikanu, Ministrstvo za vzgojo, univerzo in raziskovanje Republike Italije ter Svet evropskih škofovskih konferenc. Srečanja na eni od rimskih univerz Tor Vergata se je udeležilo več kot 400 mladih iz 23 držav. Iz Slovenije se ga je pod vodstvom študentskega duhovnika mag. Klemena Svetelja udeležilo 30 študentk in študentov.

Namen dogodka je bil spodbuditi mlade k poglobljeni refleksiji o sedanjem stanju v Evropi ter v spodbujanju aktivnega sooblikovanja prihodnosti. Pri tem ima velik pomen izmenjava mnenj in različnih izkušenj, ki jih mladi prinašajo s seboj z različnih dežel Evrope.

Poleg predavanj so imeli udeleženci možnost sodelovati v različnih delavnicah na temo Študenti pred novimi izzivi na področju: kulture, družbene ureditve, ekonomskih procesov, komunikacije, znanstvenega raziskovanja in tehnologije.

V okviru razpravljanja o izgradnji novega humanizma so se mladi razdeljeni v štiri jezikovne skupine pogovarjali o šestih glavnih področjih, na katerih se soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Tako so premlevali priložnosti in potrebe, ki jih zaznavajo na področju kulture in vse bolj globalizaciji in spremembam podvrženi družbi, pa izzive ekonomskega okolja, nove tehnologije komunikacije v povezavi z mediji, posvečali pa so se tudi vprašanjem znanosti in tehnologije ter končno tudi politike.

Udeležence srečanja je med nedeljskim nagovorom na Trgu sv. Petra pozdravil in nagovoril papež Benedikt XVI. Ob robu simpozija so se študentje, profesorji in pastoralni delavci, zadolženi za študentsko ter mladinsko pastoralo, udeležili vigilije ob praznovanju prve obletnice beatifikacije papeža Janeza Pavla II.

Zaključke, ki so jih mladi oblikovali na končnem plenarnem zasedanju, bodo pri svojem srečanju jeseni uporabili tudi evropski škofje, ki se bodo v okviru Sveta evropskih škofovskih konferenc pogovarjali vprašanjih, zadevajočih mlade in njihovo mesto v Cerkvi ter njihovo vlogo v izzivih današnje družbe.

Udeleženci so se v nedeljo, 29. aprila 2012 v papeški baziliki Sv. Pavla zunaj obzidja udeležili razglasitve Giuseppeja Toniola (1845–1918) za blaženega.


Besedilo in fotografije je pripravil M. W.


Dodatne informacije dobite pri Klemenu Svetelju na sedežu Univerzitetne pastorale na Poljanski cesti 4 v Ljubljani, tel. 01/420–47–70, GSM: 041/874–577, e-naslov: [email protected] oz. na spletni strani www.unipas.si.