Posebno zasedanje škofovske sinode o Pamamazoniji na temo Amazonija, nove poti za Cerkev in za celostno ekologijo

Posebno zasedanje škofovske sinode o Pamamazoniji bo potekalo v Vatikanu od 6. do 27. oktobra 2019 na temo Amazonija, nove poti za Cerkev in za celostno ekologijo.

Škofovskega zasedanja o Panamazoniji se bodo udeležili škofje devetih cerkvenih okrožij, ki pokrivajo območje Panamazonije v Boliviji, Braziliji, Ekvadorju, Peruju, Kolumbiji, Venezueli, Francoski Gvajani, Gvajani in Surinamu; predsedniki sedmih škofovskih konferenc, ki pokrivajo območje Panamazonije, to so: Antili, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Peru in Venezuela; odgovorni pri dikasterijih rimske kurije, ki so kompetentni za življenje Cerkve na amazonskem območju; predsedstvo Panamazonske cerkvene mreže (REPAM); člani predsinodalnega sveta, ki jih je imenoval papež Frančišek. Zasedanja se bodo udeležili tudi člani ex electione in člani ex nominatione pontificia ter še ostali udeleženci (strokovnjaki, poslušalci, bratski delegati in posebej povabljeni).Instrumentum laboris
Instrumentum laboris je sestavljen iz treh delov. Prvi nosi naslov Glas Amazonije in skozi štiri poglavja predstavlja stvarnost tega ozemlja, ki sega na območja devetih držav ter pokriva 7,8 milijonov km2 površine; amazonski gozd pa predstavlja 40 odstotkov vseh tropskih gozdnih površin na našem planetu. Dokument najprej predstavi lepoto in dobroto Božjega stvarstva, na drugi strani pa krik tako teritorija kot amazonskih ljudstev pred različnimi vrstami izkoriščanja. Življenje in teritorij sta opisana kot okolje, kjer se odvija zgodovina ljudstev v celostnem odnosu z Bogom, s skupnostjo in z naravo. Opozorjeno je na boj ljudstev, da bi se zaščitila pred tehnokratsko paradigmo, katere edini cilj je čim večji profit, ki se ne ozira ne na naravo ne na ljudi, ki tam živijo. Sinoda priznava Amazonijo kot privilegiranega in nenadomestljivega sogovornika ter želi stopiti naproti modrosti njenih ljudstev, jih podpreti v njihovem boju in z njimi deliti pričakovanja.

Drugi del Delovnega dokumenta pod naslovom Krik zemlje in revnih obsega devet poglavij, ki govorijo o življenju amazonskih ljudstev in se dotikajo naslednjih tematik: ekstraktivno uničevanje, staroselska ljudstva v prostovoljni osamitvi, migracija, urbanizacija, družina in skupnosti, korupcija, vprašanje celostnega zdravja, celostna vzgoja in ekološko spreobrnjenje.

Tretji del je namenjen izzivom Cerkve v Amazoniji (Preroška Cerkev v Amazoniji: Izzivi in upanja). V osmih poglavjih je najprej predstavljen Amazonski in misijonarski obraz Cerkve, podrobneje so opredeljeni Izzivi inkulturacije in medkulturacije, beseda pa teče tudi o inkulturirani liturgiji, organizaciji skupnosti, evangelizaciji v mestih, ekumenskem in medverskem dialogu ter medijih.

 

Vir: Vatican News