Poslanica Zavoda iskreni.net ob mednarodnem dnevu družine 2013

Vir - splet Vir - splet

Družina potrebuje podporo, ne ovire!

V Zavodu iskreni.net, vodilni družinski organizaciji, smo ob 15. maju, mednarodnem dnevu družine, zaskrbljeni nad odnosom države do družin v Sloveniji.

Prizadevanja mnogih staršev in zakoncev, ki so jim družina in otroci prva vrednota, doživljajo čedalje manjšo in manjšo podporo. To se še posebej čuti v času finančne krize, ko smo družine že tako prizadete, saj je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že preteklo leto med prvimi varčevalnimi ukrepi globoko poseglo prav v »družinske prejemke«. Mnoge družine so danes zgrožene, da je družinska politika v umiranju in se ohranja samo še socialna.

Družinska politika in socialna politika bi morali biti striktno ločeni, saj se sicer v prizadevanjih ohranjati socialno politiko izvaja preostre reze v družinsko politiko. V primeru, da se bo ta trend nadaljeval, ne bo država v ničemer pomagala k prenehanju upada rojstev in bomo čez nekaj let imeli še večje težave s staranjem prebivalstva.

Zato želimo posebej opozoriti vlado in zaposlene na ministrstvu:

  • Prenehajmo rušiti državno družinsko politiko, ki je postala talec socialne politike in varčevalne politike. Varčavenje je moč najti v racionalizaciji javne uprave in ne v dodatnem obremenjevanju družin, ki delajo za preobsežno javno upravo.
  • V dvajsetih letih samostojne Slovenije se je pokazalo, da ne leva ne desna politična opcija ni zmožna vzpostaviti resne in razvojne družinske politike. Zato naj država v čim večji meri »drži prste stran od družine« ter omogoči družini in družinski civilni družbi ustrezno avtonomijo, namesto da le to ovira.
  • Ne uvajate višjih davkov, ki so šolski primer, kako obremeniti vse prebivalstvo in s tem še bolj ovirati tako družine kot gospodarstvo.
  • Vlada naj probleme javne porabe in posameznih drugih interesnih skupin rešuje brez dodtane obremenjevanja družin in gospodarstva.

Vlagati v družino pomeni vlagati v prihodnost. Brez trdnih in zdravih družin bodo v prihodnosti ogroženi ne samo socialni in moralni temelji našega naroda, ampak tudi ekonomski – družbe blaginje bo brez zdravih družinskih jeder nepreklicno konec.

Vsem družinam kljub trenutnim razmeram želimo, da bi našle družinski mir in si vneto prizadevale za svoje interese in jih na vseh področjih družbenega življenja tudi bolj učinkovito uveljavljale!

Igor Vovk, direktor Zavoda iskreni.net


Zavod iskreni.net je najmočnejša organizacija civilne družbe v Sloveniji, ki je prepoznavno družinska. Zavod zagotavlja sveže, drugačne in inovativne poglede na problematiko družin v sodobnem svetu. Mesec maj so razglasili za mesec družine in v tem oziru želijo javnost opozoriti na široko paleto družinske problematike danes.

Letos 7. leto zapored pripravljajo osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu družine, Festival družin, ki bo letos prvič potekal dva dni in sicer 15. in 16. junija 2013 na Rogli.