Postni večeri v župniji Grgar in dobrodelna prireditev

Župnijska cerkev sv. Martina v Grgarju Župnijska cerkev sv. Martina v Grgarju

Župnija Grgar v postnem času pripravlja štiri sobotne večere, ki se bodo v dvorani Kulturnega doma na naslovu Grgar 47 vsakokrat začeli ob 19.00. Srečanja v soboto, 3., 10. in 17. marca 2012 bo vodil klinični psiholog p. dr. Christian Gostečnik OFM s sodelavci. Spregovorili bodo o naslednjih temah: starševstvo, vzgoja in medsebojni odnosi.

Srečanje 24. marca 2012, bo razdeljeno na dva dela. Uvodno predavanje o pomenu osamljenosti in trpljenja bo imela s. mag. Mateja Kraševec. Sledila bo predstavitev hagiografske drame o Lojzetu Grozdetu z naslovom Sem mislil, da sem sam v izvedbi gledališke skupine Antonov oder iz Ljubljane v režiji p. Andraža Arka OFM. Zbrana sredstva bodo namenili za plačo zaposlene osebe v Družinskem centru Sveta Gora, ker je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ukinilo zaposlitev za tovrstni program.


Dodatne informacije dobite v župnijskem uradu v Grgarju, tel. 05/307–30–10, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi http://zupnije.rkc.si/grgar/.