Pozitivno mnenje NIJZ in prijava na upravno enoto za župnijska slavja

6.7.2020 Slovenija

S 1. julijem 2020 stopajo v veljavo Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19, ki med drugim določajo, da »Pogostitve in druženja ob novih, zlatih in ostalih jubilejnih mašah so mogoča pod pogojem, da je število udeležencev manj kot 500 in se med njimi lahko zagotovi 1,5 m v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Organizator mora za tovrstno prireditev pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in jo prijaviti na upravno enoto na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja (tj. zahteva zakona o nalezljivih boleznih in odloka o splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji)«. (Navodila, 5. točka). Iz NIJZ so sporočili, da bodo soglasja začeli izdajati za dogodke, ki bodo potekali po 6. juliju 2020.

Pozitivno mnenje NIJZ in prijavo na upravno enoto opravite preko priloženih obrazcev:

Obrazec NIJZ

Prijava za upravno enoto

Oba obrazca sta pogoj, ki ga je določila Vlada RS na 60. dopisni seji 29.6.2020 preko Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 30. junija 2020.