Predsednik republike izročil red za zasluge duhovniku in dirigentu Jožetu Troštu

22.2.2022 Ljubljana Država, Civilna družba
Foto: Urad predsednika republike Foto: Urad predsednika republike

Za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski zborovski glasbi, je predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor 22. februarja 2022 izročil duhovniku, skladatelju in dirigentu Jožetu Troštu red za zasluge. 

Jože Trošt se je rodil 12. maja 1940 na Colu nad Ajdovščino. Med študijem so na Teološki fakulteti v Ljubljani prepoznali njegov glasbeni talent in tako je leta 1967 odšel v Rim študirat na Papeški inštitut za cerkveno glasbo. Ko se je leta 1970 nepričakovano izpraznilo mesto ravnatelja Ijubljanskega stolnega kora, so ga ponudili Jožetu Troštu – postal je regens chori v ljubljanski stolnici. Njegova naloga je bila stolnici zagotoviti primeren cerkveni zbor in ga voditi po navodilih liturgične prenove. Ob tem je postal predavatelj cerkvene glasbe na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je poučeval do leta 2003. Kot izjemni pedagog je od leta 1983 vodil poletne duhovno-glasbene seminarje za organiste, zborovodje in pevce. 

Pod vodstvom Jožeta Trošta so se pevci strnili v zbor Sončna pesem. Generacije zborovodij in organistov so se učile ob njegovih interpretacijah bogoslužnih skladb različnih obdobij, od koralnega petja do sodobnih skladb. Obnovil je staro orgelsko šolo v Ljubljani in jo priredil za nove čase. 

Bil je sourednik revije Cerkveni glasbenik, s prispevki pa je sodeloval tudi na številnih znanstvenih simpozijih.

Skoraj 30 let je vodil Mešani pevski zbor Antona Foersterja, ki je poleg sodelovanja pri bogoslužju izvajal tudi necerkveno glasbo in z njo nastopal po domovini, v zamejstvu in izseljeništvu ter z uspehi na zborovskih tekmovanjih. Jože Trošt je za zbor napisal številne skladbe, ki so bile izdane na več kasetah in zgoščenkah. Pod njegovim vodstvom je zbor ob razglasitvi slovenske samostojnosti prvi zapel slovensko himno v Državnem zboru Republike Slovenije.

V življenju in delu Jožeta Trošta imata posebno mesto obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji leta 1996 in 1999. Jože Trošt je sodeloval pri pripravi glasbenega sporeda, napisal je orkestracije za pihalni orkester slovenske policije, vodil združene pevske zbore Ijubljanske nadškofije in dirigiral združenim zborom. Ob drugem papeževem obisku je 2.500-članski združeni pevski zbor izvedel Troštovo »Šestnajsto mašo«, posvečeno Antonu Martinu Slomšku, ki ga je papež takrat razglasil za blaženega. 

Skladatelj, zborovodja in pedagog Jože Trošt je za svoje življenjsko, organizacijsko in poustvarjalno delo prejel več priznanj in častnih naslovov: je prejemnik odličja sv. Cirila in Metoda za neutrudno delo na področju vzgoje mladih organistov in duhovnikov ter za vodenje pevskih zborov in umetniško ustvarjalnost; za umetniško vodenje mešanega pevskega zbora Anton Foerster mu je Zveza kulturnih društev Ljubljana leta 2004 podelila zlato priznanje, istega leta pa je prejel tudi Gallusovo značko za dolgoletno in izjemno uspešno delo na področju Ijubiteljske glasbene dejavnosti.

Vsestransko delovanje ter obsežni ustvarjalni in poustvarjalni opus pomenita izjemni prispevek Jožeta Trošta k slovenski sakralni in posvetni kulturi. Vzgojil je na tisoče pevcev, organistov, zborovodij in drugih glasbenikov, ki bodo prav zaradi njegovega pedagoškega dela še dolgo ohranjali kulturno dediščino slovenske dežele v domovini in po svetu.

Za to njegovo delo se mu država Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem.

Predsednik republike je odlikoval tudi Bernardo Fink Inzko in Marka Fink s srebrnim redom za zasluge za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi.

Vir: www.predsednik.si