Predsednik vlade dr. Miro Cerar v Zavodu sv. Stanislava

19.4.2016 Ljubljana

Premier je Zavod obiskal v torek, 19. 4. Ogledal si je prostore OŠ, se sestal z vodstvom in skupaj z dr. Antonom Jamnikom sodeloval na okrogli mizi.

Dr. Cerar je Zavod obiskal prvič, odkar je v vlogi predsednika 12. slovenske vlade. Sicer je bil premier pred tem že v stiku z Zavodom in je imel pred nekaj leti izobraževanje za zaposlene pedagoške delavce, ko so ti pripravljali etični kodeks. Po sprejemu, ki so ga pripravili učenci, in kratkem sprehodu po šoli se je premier sestal z vodstvom Zavoda. Dr. Roman Globokar, direktor Zavoda, je izpostavil vlogo, ki jo ima v slovenskem prostoru Zavod sv. Stanislava v prvi vrsti s Škofijsko klasično gimnazijo že od leta 1993. Dejal je, da zasebne šole predstavljajo pomembno obogatitev celotnega šolskega polja, v sodelovanju z javnimi šolami pa skupaj gradijo enotno šolsko mrežo. Ob tem je poudaril, da dobro sodelovanje pričakuje in si ga želi tudi v prihodnje.

V pogovoru sta se sogovornika dotaknila tudi vprašanja sofinanciranja zasebnih osnovnih šol in morebitnega spreminjanja ustave. Dr. Globokar je pri tem opozoril, da učenci v zasebnih osnovnih šolah predstavljajo 0,2 odstotka vseh šolajočih se otrok ter da je po njegovem mnenju odveč strah pred marketizacijo osnovnega šolstva, ker Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanavljanje osnovnih šol dovoljuje le zavodom, ki z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, če se le-ta financira iz javnih sredstev, ne smejo ustvarjati dobička. Pojasnil je še, da tudi v primeru 100-odstotnega financiranja javnega programa to pomeni, da bi zasebna šola prejela od države le 80 odstotkov sredstev za svoje delovanje, saj bi morali starši še naprej plačevati za vzdrževanje, investicij in ves program, ki je zasebni šoli specifičen.

Po srečanju z vodstvom zavoda se je predsednik vlade udeležil še okrogle mize, ki so jo v Jegličevem dijaškem domu organizirali dijaki Škofijske klasične gimnazije. V pogovoru, ki sta ga moderirala dijaka, je poleg premiera sodeloval še ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.

Okrogla miza je bila posvečena 25-letnici samostojnosti Slovenije. Pod naslovom »25 let samostojnosti – poti in stranpoti« so dijaki spraševali predvsem o aktualnih družbenih vprašanjih in se dotaknili tako finančne situacije Slovenije kot tudi varnostnega vprašanja.

Predsednik vlade dr. Cerar je izpostavil dosedanje uspehe slovenske države, ki imajo zgodovinski pomen. Tako je Slovenija danes ena od enakopravnih držav mednarodne skupnosti, članica vseh pomembnejših mednarodnih organizacij in s tem uvrščena na svetovni zemljevid.

Slovenski premier je v pogovoru dejal, da so nas naši pretekli uspehi v določeni meri tudi uspavali, kar se je toliko bolj videlo ob izbruhu svetovne finančne krize, ki je bila za našo družbo večplastna – gospodarska, socialna in politična. Izrazil je upanje, da iz nje izhajamo bolj zreli, da se zavedamo, da si moramo za spodobno življenje v urejeni družbi, z dobrim izobraževalnim sistemom in uspešnimi podjetji prizadevati vsakodnevno, pri tem pa ne pozabiti na sočloveka in obče vrednote. 

»Delati moramo naprej, iz zgodovine potegniti nauke in se ozreti k mladim. Da gradimo tako, da boste mlajše generacije, ki pridete za nami, lahko zgrajeno dograjevale in nadgrajevale, da bomo živeli v še bolj zadovoljni in uspešni družbi,« je dejal predsednik vlade zbranim mladim.

Dr. Jamnik je komentiral mesto Cerkve v procesu osamosvajanja in demokratizacije družbe ter izpostavil vlogo pokojnega škofa Šuštarja, po katerem se imenuje osnovna šola v Zavodu. Ob pogovoru o zasebnem in javnem šolstvu je izpostavil, da si ob bogatem sodelovanju vsi želimo, da bi imeli predvsem dobro šolstvo – tako javno kot zasebno. Da drug drugega lahko plemenitimo in spodbujamo ter tudi prispevamo k temu, da se tako eni kot drugi še izboljšujemo.