Predstava Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem

6.1.2013 Petrovče Gledališče

Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje v sodelovanju z župnijo in kulturnim društvom Petrovče v nedeljo, 6. januarja 2013, ob 17.00, v dvorani Hmeljarskega doma v Petrovčah pripravlja gledališko predstavo slovenskega pisatelja Zorka Simčiča naslovom Leta nič, en dan potem.


Zorko Simčič in njegovo delo

Zorko Simčič se je rodil leta 1921 v Mariboru. Po drugi svetovni vojni je v Argentini urejal revijo Meddobje in bil med pobudniki Slovenske kulturne akcije. Njegovo prvo literarno delo je roman Prebujenje, med najpomembnejša dela pa sodita sodobni roman Človek na obeh straneh stene ter drama Odhojene stopinje. Za literarno ustvarjanje je prejel več nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada.


Leta nič, en dan potem

Osrednje dogajanje predstave je postavljeno v dom mladih zakoncev Debore in Lameha. Njun odnos je ranjen in zaznamovan z nesoglasjem, ki zadeva sprejem novega življenja. V neprijetno razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema za kratek čas ustavi pri njiju ter prinese notranji mir in blagoslov.

Igralska zasedba: Judinja Debora – Urška Jagrič; Lameh, njen mož – Andrej Hribernik; Noema, njena mati – Ljudmila Conradi; Marija – Ana Oset in Jožef – Lovro Tacol.

Ostali sodelujoči: kostumografija – Cvetka Fidler; glasba – Peter Napret; lektorica – Ljudmila Conradi; scena – Žiga Bedrač; tehnični vodja predstave – Dragiša Djordjević; režija – Peter Simoniti.


Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje

Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje je začelo delovati leta 1993 po razpustitvi amaterskega gledališča Železar Štore – Celje. Njegovi člani in sodelavci od tedaj pripravljajo recitale ter predstavljajo domače in tuje pesnike, uprizarjajo pa tudi dramska besedila. Nastopajo v različnih krajih po Sloveniji, obiskujejo pa tudi Slovence v zamejstvu; v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. V času delovanja je imelo društvo več kot petsto nastopov. Sodelujejo s Svetovnim slovenskim kongresom, Osrednjo knjižnico Celje, Glasbeno šolo Celje in drugimi ustanovami. Z različnimi celjskimi pevskimi zbori in zbori iz zamejstva nadgrajujejo vsebino in pestrost kreiranja ljubiteljske kulture. Umetniški vodja gledališča je Peter Simoniti.


Dodatne informacije dobite pri Srečku Mačku, GSM: 031/654–356 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].