Predstavitev akcij Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja

28.8.2019 ob 11:00 Ljubljana Dobrodelnost, Akcija, Afrika , Karitas

Na novinarski konferenci, ki bo potekala v sredo, 28. avgusta 2019, ob 11.00 v galeriji Družina (Krekov trg 1 v Ljubljani) bodo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovoma Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra 2018.

Akcija Za srce Afrike letos poteka že štirinajsto leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojno-humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in domačini v osrednjem delu Afrike. Posamezne razvojne projekte sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje že preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, ki s pomočjo le-te lažje preživijo in se trajno razvijajo v svojem domačem okolju. 

Z akcijo Z delom do dostojnega življenja, ki jo izvajajo deseto leto, nadaljujejo z zbiranjem trajnih mesečnih prispevkov za podporo plačila dela staršev iz najrevnejših družin na misijonih v Afriki, Albaniji in na Šrilanki, da družina z lastnim delom in dodatnim mesečnim zaslužkom (24 EUR na podeželju v Afriki, 50 EUR v Albaniji in 30 EUR na Šrilanki), preživi in dostojneje živi, ima dostop do hrane, zdravil in šolskih potrebščin. 

V akciji sodeluje je že 615 mesečnih darovalcev (botrov), ki so lani omogočali plačilo za redno in občasno delo preko 300 družinam v Afriki, 17 družinam v Albaniji in 14 na Šrilanki ter delo 3 zdravstvenim in 5 pedagoškim delavcem na misijonih v Afriki.

Akciji in projekte bodo predstavili:

  • mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas,
  • s. Vesna Hiti, 28 let misijonarka v Afriki (sedaj deluje v Burundiju), ki deluje na področju zdravstvene oskrbe, predstavila nam bo razmere v državah, kjer deluje in pomen pomoči iz Slovenije za tamkajšnje prebivalstvo,
  • Uroš Vajgl, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki sofinancira projekte Karitas v Afriki,
  • Marta Šuštar, darovalka, ki že 8 let z mesečnim darom podpira družino v Afriki,
  • Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenki karitas, ki z rednimi terenskimi obiski v Afriki spremlja izvedbo projektov. 

Na konferenci bodo novinarji prejeli tudi gradiva, med njimi video posnetke in fotografije iz terena v Afriki – Ruanda, Burundi, CAR, Madagaskar (uresničeni projekti Karitas in o življenju v Afriki). 

Več informacij: Tel: 01/300-59-68, M: 031/344-481, e-naslov: jana.lampe@karitas.si.

 

Jana Lampe