Predstavitev znanstvenega dela Teološke fakultete

26.3.2014 ob 11:00 Teološka fakulteta Ljubljana

V sredo, 26. marca 2014, ob 11. uri bo na Univerzi v Ljubljani, Teološki fakulteti, Poljanska cesta 4, v sejni sobi potekala predstavitev znanstvene dejavnosti Teološke fakultete. Uvodoma bo predstavljena znanstvena revija Edinost in dialog, ki jo Teološka fakulteta na novo izdaja kot novo serijo ekumenskega zbornika V edinosti.

  • Revija Edinost in dialog letnik 1 (68), 2013, št. 1-2; Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, glavna urednica  dr. Fanika Krajnc-Vrečko.

V nadaljevanju bo predstavljeno strokovno delo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v preteklem obdobju.:

  • dr. Janez Juhant, dr. Vojko Strahovnik in dr. Bojan Žalec (ur.): Kako iz kulture strahu? tesnoba in upanje današnjega človeka. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 167 strani.
  • dr. Janez Juhant, dr. Bojan Žalec (ur.) From Culture of Fear to Society of Trust. Münster LIT, 267 strani.
  • dr. Janez Juhant, From Ethical Person to Dialogical Society. Münster: LIT 2013, 194 strani.
  • dr. Irena Avsenik Nabergoj, Reality and Truth in Literature: From Ancient to Modern European Literary and Critical Discourse. Göttingen: V&R unipres, 229 strani.
  • dr. Irena Avsenik Nabergoj, The Power of Love and Guilt: Representations of the Mother and Woman in the Literature of Ivan Cankar. Frankfurt am Main: Peter Lang, Verlag der Wissenschaften, 463 strani.
  • dr. Irena Avsenik Nabergoj, Andreja Žele, Jože Krašovec, Simboli neizrekljivega: Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih. Intelego, 245 strani.
  • dr. Roman Globokar, Teološka etika med univerzalnostjo in partikularnostjo. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 272 strani.
  • dr. Bogdan Kolar, Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem: kronika ustanove od 1852 do 1925. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 231 strani.
  • dr. Christian Gostečnik, OFM, So res vsega krivi starši, Brat Frančišek, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 311 strani.

Predstavniki medijev, vljudno vabljeni!

Dekanat TEOF
Poljanska c. 4
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 434 58 10