Preko 5000 mladih in njihovih mentorjev iz šol in vrtcev je letos preteklo dodatnih 33.675 km za podnebno solidarnost

4.9.2014 Slovenija Karitas
Tek podnebne solidarnosti 2014 Tek podnebne solidarnosti 2014

Na Slovenski karitas smo na željo številnih učiteljev in vzgojiteljev tudi v šolskem letu 2014/15, slovenske vrtce in šole ponovno povabili k izvedbi »Teka podnebne solidarnosti« preko katerega s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli našega planeta že od leta 2011 dalje. V 64 slovenskih vrtcih in šolah, ki so se tokrat odzvali našemu vabilu, so ob pomoči 182 mentorjev najprej potekale delavnice ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki ter o naši globalni soodvisnosti in odgovornosti v povezavi s to problematiko.

4.891 mladih ter 725 učiteljev, vzgojiteljev in sorodnikov mladih je nato na podlagi izvedenih delavnic preteklo 33.764,6 km v znamenje solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, še posebej v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so sami s svojim načinom življenja najmanj prispevali k le-tem in čutijo hude posledice pri zagotavljanju osnovnih potrebščin kot sta pitna voda in hrane ter na svojem zdravju. Ob tem si je vsak izbral svoj osebni namen, komu bo namenil svoj trud in pretečene kilometre. Več utrinkov s teka si lahko ogledate v spletni razstavi  http://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/tek-podnebne-solidarnosti/os-ss-in-vrtci-20132014/.

Z izvedbo »Teka podnebne solidarnosti« smo po šolah in na javnih dogodkih začeli v letu 2011 v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki« (več o projektu na http://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/). V 4-ih letih nam je v znamenje solidarnosti skupaj uspelo preteči že neverjetnih 152.479,48 km. Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako sklenjen že skoraj četrtič, saj smo v znamenje solidarnosti pretekli že 3,8 dolžin ekvatorja (obseg ekvatorja meri 40.075 km).

Nekaj misli sodelujočih mladih iz šol v tem letu v povezavi z njihovim osebnim namenom teka: »Tečem, da bi imeli vsi otroci v Afriki dovolj hrane in da bi lahko živeli tako kot mi.« 

»Tečem v solidarnosti z otroci, ki živijo v pomanjkanju pitne vode.«

»Na naši šoli smo tekli za dečka Nangira iz Kenije, za ljudi v Afriki, za koze, za čisto naravo ...«

Da pa bi bila solidarnost do našega planeta in vseh prebivalcev, ki živimo na njem konkretna, so se mladi v okviru teka odločili tudi, kaj bodo delali v vsakdanjem življenju, da bo naše okolje in tudi zrak okoli nas čistejši.

Tudi v tem šolskem letu (2014/15) bomo nadaljevali s to aktivnostjo po šolah in vrtcih, še posebej v letu 2015, ko bo potekalo Evropsko leto za razvoj. V tem letu se zaključi obdobje izvajanja razvojnih ciljev tisočletja in bo pripravljen nov mednarodni razvojni program z namenom zmanjševanja globalne revščine in uresničevanja trajnostnega razvoja.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas

 

Kontakt: [email protected], 031/344 481