Pridiga nadškofa Alojzija Cvikla pri velikonočni vigiliji

21.4.2019 Maribor Velika noč, Škofija Maribor
Foto: Nadškofija Maribor Foto: Nadškofija Maribor

Jezus, Križani, je vstal!

Ta noč je že po stari krščanski tradiciji noč bedenja v čast Vstalemu Gospodu. To je noč, ko je Gospod premagal smrt, ki je največji sovražnik človeka.

Bogata miza Božje besede nam v tej noči želi pokazati, kako Stara zaveza s Kristusovim vstajenjem dobiva nov pomen.

Evangelist Luka (prim. Lk 24,1-1) nam predstavi, kako žene navsezgodaj tečejo h grobu. Čaka jih presenečenje: kamen od groba je odvaljen in v grobu ni več Jezusovega telesa. 

K prestrašenim ženam pristopita dva moža v sijočih oblačilih in jih sprašujeta: »Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga več tukaj, temveč je vstal! Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še pri vas! Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti križan in tretji dan vstati!«

Tako žene postanejo prve glasnice veselega oznanila. 

One so tiste, ki tečejo, da to novico sporočijo apostolom.

Lahko rečemo, da se ponavlja to, kar se je zgodilo v noči Jezusovega rojstva, ko so pastirji, ti preprosti, v družbi neopazni ljudje, postali glasniki veselega oznanila Jezusovega rojstva.

Evangelist Luka še enkrat želi podčrtati, da si Bog izbira za svoje glasnike tiste, ki so v družbi manj vredni ali prezrti.

Jezusovo vstajenje razodeva, da pot ljubezni, ki ji je Jezus vedno sledil, ni bila poražena, pa čeprav se nam je v dneh Jezusovega trpljenja in smrti, ko je bilo na pohodu sovraštvo, nasilje in zlaganost, zdelo, da je bila ljubezen poražena.

 Na velikonočno jutro ta pot ljubezni zažari v novi, še lepši luči in postane pot, ki je temelj drugačnega sveta.

Jezusovo vstajenje na glavo postavi človeško logiko, ki je želela zaustaviti Jezusa s tem, da ga nedolžnega pošljejo v smrt.

Bog obudi prav njega, ki so ga ljudje pribili na križ z obtožbo, da je lažni odrešenik, ki ni pristojen, da bi ljudem podelil odrešenje.

Bog potrdi Jezusa iz Nazareta. Pokaže, da je imel prav, da je to, kar je govoril in učil večna resnica, da je v ozadju vsega vendarle Božji načrt odrešenja.

Tako nam Jezusovo vstajenje razodeva, da je Bog živi Bog in da je Bog ljubezen.

Bog človeka iz ljubezni kliče v življenje in ne želi, da bi na koncu smrt slavila zmago.

Jezusovo vstajenje pa nam tudi razodeva resnico o človeku. Križ ni samo stvarnost, ki jo je Jezus srečal na svoji poti, ampak je del tudi naše poti. 

Vendar z Jezusovim vstajenjem dobiva križ, ki ga nosimo nov smisel. Vemo, da se trpljenje človeku upira, da ga težko sprejme, mnogi pod njegovo težo obupajo, izgubijo pogum, itd…

Kristjani vemo, da križ nima zadnje besede, da bo na koncu zmago slavilo življenje. 

Pa ne samo to. Vstali Gospod nas ne zapušča. Ostaja po Sv. Duhu sredi med nami, da naše življenje ne bi bilo več tekanje h grobu, ki je prazen, ampak, na vseh poteh našega življenja srečevanje z njim, ki je vstal od mrtvih.

Vesel sem, da današnji dan pomeni napoved misijona v Dekaniji Maribor. Ta bo potekal od 4. septembra do 25. decembra 2019 z geslom: »Ne boj se, samo veruj« (Mr 5,36.

Misijon nam želi pomagati, da bi se v tem hitrem ritmu življenja ustavili in poslušali Njega, ki nam želi spregovoriti in nam razodeti, da je On naš Oče, ki je poslal svojega Sina, da nam pokaže pot in nam tako pokazati, da nas ljubi in želi, da bi to življenje, ki nam ga je podaril, mi lahko zaživeli v vsej polnosti. 

Misijon nam želi pomagati, da bi spoznali, da je Jezusovo vstajenje tisto, ki lahko osmisli naše bivanje, kajti spreminja smer našega gibanja, ne več proti grobu, proti smrti, ampak tja, kjer je On, proti življenju. 

Čez nekaj trenutkov bomo obnovili krstne obljube, da bi začutili, da smo po krstu v Sv. Duhu bili prerojeni za novo, večno življenje. 

Vsak od nas, ki je bil krščen, je s Kristusom umrl staremu človeku, da bi z njim lahko vstal v novo življenje, kjer ni več strahu pred smrtjo. Zato je naše življenje prepojeno z veseljem in upanjem.

Prosimo Marijo, njo, katere srce je bilo med prvimi napojeno z veseljem ob dejstvu, da je njen Sin premagal smrt in živi. Prosimo jo, da bi tudi naša srca nocoj bila sposobna sprejeti veselo oznanilo vstajenja, da bi tudi naša srca zapela pesem veselja in hvaležnosti za ta neskončni Božji dar!

 

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit