Pridiga škofa Bizjaka ob prazniku rojstva Device Marije na Sveti Gori pri Gorici

8.9.2018 Sveta Gora Škofija Koper, Marija, Duhovniki

Bratje in sestre, lep pozdrav vsem zbranim v baziliki Kraljice Svetogorske. Pozdravljam najprej vso svetogorsko samostansko družino, brate duhovnike in diakone, bogoslovce, redovnike in redovnice, jubilante in diplomante, vse vas, dragi romarji in molivci za duhovne poklice. Naj se naša molitev za duhovne poklice danes dvigne pred Gospodovo obličje kakor se iz rok kadilničarja dvigne kvišku dišeče kadilo.

Geslo letošnjega molitvenega shoda se glasi 'Prižigaj luč vere' in tudi vsi trije odlomki današnje Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, nam govorijo o veri. Evangelij: Ko je Elizabeta, mati Janeza Krstnika, slišala Marijin pozdrav, je svoj odgovor končala z besedami: 'Blagor ji, ki je verovala, kajti spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod' (Lk 1,45). Nekaj zelo podobnega bi evangelist lahko napisal tudi o svetem Jožefu, ki je verjel angelovemu sporočilu in njegovi napovedi ter svojo zaročenko Marijo vzel k sebi in, kar je angel napovedal, se je izpolnilo. Do konca velikodušno se je v svojem življenju odpovedal vlogi očeta in sprejel samo vlogo moža, ki je tako v resnici bila samo vloga ženina. Po pravici ga torej v litanijah imenujemo 'Luč očakov' in 'Varuh devic'. Pri njegovi odločitvi mu je svetila luč vere.

Drugo berilo: Čisto svojevrstno luč nam apostol Pavel prižiga v pismu Rimljanom, kjer pravi, da sami niti ne vemo, kaj bi prosili, in dodaja, da sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. Vse stvarstvo namreč zdihuje in trpi v porodnih bolečinah, luč naše vere pa nam osvetljuje prihodnost, ki jo prinaša vsebina današnjega drugega berila: Tistim, ki Boga ljubijo, namreč tudi vse stiske in nadloge pripomorejo k dobremu, ker nas je Bog vnaprej določil za poveličanje: določil in poklical, poklical in opravičil, opravičil in poveličal. Kakor pravi psalmist: 'Saj ti, Gospod, daješ, da sveti moja lučka, ti si moj Bog, ki razjasnjuješ mojo temo' (Ps 18,29). 'Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi' (Ps 119,105). Z lučjo vere prenašamo in rešujemo stiske in nadloge, ki jih srečujemo na svoji poti.

Prvo berilo: Vsako leto pred Božičem prihaja do nas luč iz Betlehema, ki jo naši skavti in naša mladina raznesejo po vseh naših župnijah in domovih, luč miru iz Betlehema. In prerok Mihej, ki spada med najstarejše preroke in je prerokoval že v osmem stoletju pred Kristusom, nam v prvem berilu oznanja, da bo Kristus, ki je prava luč sveta, rojen v Betlehemu: 'In ti, Betlehem, ki si majhen med Judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu ... Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga' (Mih 5,1.3). Tudi mi, dragi romarji, danes prosimo Gospoda, naj med nami pokliče pastirje, ki bodo trdno stali in pasli Gospodovo čredo ter nam prižigali luč vere! 

Tudi Rojstvo Device Marije, ki se ga danes spominjamo, nam prijazno prižiga luč vere. Odpev v hvalnicah se glasi: 'Rojstvo Device Marije je razsvetlilo vso zemljo: o sveta korenina, čudovito drevo, blagoslovljeni sad!' Kristus je sonce rešitve, Marija je zarja rešitve. Zanjo veljajo besede Visoke pesmi kralja Salomona: 'Kdo je ta, ki se prikazuje kakor zarja, lepa kakor luna, čista kakor sonce, veličastna kakor vojska v zastavah?' (Vp 6,10). Tudi vsak duhovni poklic je podoben zaročencu in zaročenki, ki 'se prikazuje kakor zarja, lep kakor luna, čist kakor sonce, veličasten kakor vojska v zastavah.' Naj Gospod usliši našo prošnjo in tudi našim mladim razodeva lepoto in vzvišenost duhovnega poklica. 'Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja' (Jn 7,12). Kraljica Svetogorska, prosi za nas! Amen. 

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof


Mašniki jubilanti v letu 2018:

Biseromašniki: 1958
msgr. Franc Bole, direktor Radia Ognjišče
Ivan Premrl, upokojeni župnik, Talita kum

Zlatomašniki: 1968
Silvo Leban, upokojeni župnik, Petrov dom
Ivan Maslo, župnik v Batujah
prelat mag. Renato Podbersič, župnik v Sovodnjah
Rudolf Štavar CM, Mirenski grad, župnik v Opatjem selu

Srebrnomašniki: 1993
Aleš Rupnik, župnik v Kanalu
mag. David Taljat, izseljenski duhovnik v Švici
Peter Žakelj CM, Mirenski grad