Prireditve Škofijafe(jst) v škofijah mariborske metropolije 2012

21.4.2012 Šoštanj, Zreče in Veržej Mladina, Škofija Celje, Škofija Maribor, Škofija Murska Sobota
Vabilo na Škofijafe(j)st v Veržeju Vabilo na Škofijafe(j)st v Veržeju

V celjski, mariborski in murskosoboški škofiji, ki so povezane v mariborsko metropolijo, bodo v soboto, 21. aprila 2012, potekale prireditve z naslovom Škofijafe(j)st. V nadaljevanju predstavljamo njihov program, vsebino in okoliščine nastanka.

Škofija Celje

Škofijski odbor za mlade (ŠOM) celjske škofije vsako leto na območju škofije pripravi t. i. Škofijafe(j)st oz. škofijski dan mladih. Srečanje poleg kviza na določeno temo obsega tudi tekmovanje v več športnih panogah. Dogodek popestri srečanje z gostom, pripravijo pa tudi mašo, ki jo daruje domači škof.

Šoštanj 2012

Letošnji Škofijafe(j)st bo za celjsko škofijo potekal v soboto, 21. aprila 2012, med 9.00 in 15.00 v Šoštanju. Srečanje se bo začelo z mašo v mestni cerkvi, tekmovalni del pa bo potekal v telovadnici in na igrišču OŠ Šoštanj. V Slomškovem letu je bil za temo kviza izbran A. M. Slomšek, geslo srečanja pa bo Svetost prenavlja svet.

Pogled v zgodovino

Tovrstna prireditev se je razvila iz kviza mladih, ki ga je več kot 15 let vsako leto zapored pripravljalo Bogoslovno semenišče skupaj s Centrom za duhovne poklice v Mariboru. Po nastanku nove škofije leta 2006 s sedežem v Celju se je pokazala potreba po povezovanju mladih, zato so kviz mladih začeli pripravljati na dveh nivojih: na škofijskem in metropolitanskem. Na škofijski ravni so kvizu dodali športno tekmovanje v različnih panogah (nogomet, ulična košarka, odbojka, …), srečanje z domačim škofom pri maši, srečanje z gostom in delavnice. Prireditev so v vseh treh škofijah mariborske metropolije poimenovali z enotnim imenom Škofijafe(j)st. Pet najboljših ekip pri kvizu na škofijskem srečanju se v znanju pomeri še na metropolitanskem srečanju, ki je vsako leto v Mariboru, pripravljajo pa ga bogoslovci.

Več informacij o Škofijafe(j)stu je na voljo na spletni strani celjske škofije, kjer so objavljene tudi fotografije s preteklih dogodkov: www.skofija-celje.si/info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=126.


Besedilo je pripravil voditelj ŠOM Celje Janko Rezar.


Nadškofija Maribor

Letošnji Škofijafe(j)st bo za mariborsko nadškofijo pod naslovom ČUDENŽ SI! potekal v soboto, 21. aprila 2012, v Zrečah. V Slomškovem letu je bil za temo kviza in prireditve izbran A. M. Slomšek, prvi slovenski blaženi. Organizatorji želijo pri udeležencih poglobiti zavest o tem, da so k svetosti poklicani vsi ter odpreti oči za vsakdanje, majhne čudeže, ki polepšajo življenje.

Program v Zrečah se bo začel ob 9.30. Pri molitvi bo za glasbo poskrbela skupina Ogenj. Na delavnicah bodo mladi urili spretnosti pri potapljanju, plezanju, igri nogometa, odbojke in juda. Z Adijem Smolarjem bodo pisali pesmi, srečali se bodo z igralko Milado Kalezić, učili se bodo snemanja spotov v filmski delavnici, peli, … Za voditelje mladinskih skupin bo pripravljena predstavitev Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine in ustanavljanje njegovih podenot.

Drugi del programa bo tekmovalne narave. 15 ekip iz nadškofije bo tekmovalo v poznavanju Antona Martina Slomška, podobno število nogometnih ekip bo iskalo zmagovalca v nogometnem turnirju, mladi pa se bodo pomerili tudi v košarki in odbojki.

Sklepni del prireditve bo sestavljen iz dramske uprizoritve skupine Pričevalci z naslovom Adam in Eva ter podelitve priznanj in nagrad za zmagovalce, ki jih bo izročil nadškof Marjan Turnšek.

Udeleženci bodo v spomin na letošnji Škofijafe(j)st dobili Gideonova Sveta pisma ter rožne vence, ki so jih zbrali in podarili redovnice in redovniki.

Nastanek in razvoj prireditve

V celjski, mariborski in murskosoboški škofiji letos četrto leto zapored pripravljajo srečanje z imenom Škofjafe(j)st. Njegov glavni namen je povezati mlade iz posamezne škofije, jim ponuditi prostor za druženje, izmenjavo izkušenj in za merjenje moči tako v kvizu kot v športnih panogah.

Pobuda za tako obliko prireditve je nastala v murskosoboški škofiji, kjer so 5. aprila 2008 organizirali Škofijafest z geslom Mladi gradimo družino. Organizatorji so bili pripravljeni izkušnjo podeliti tudi širše. Na srečanju vodij Škofijskih odborov za mladino iz vseh treh škofij so leta 2009 pripravil skupen projekt pod imenom Škofijafe(j)st, v katerega so umestili tudi kviz mladih. Zmagovalne ekipe na škofijski ravni se pomerijo v finalu, ki je pripravljen na metropolijski ravni.

Prireditev v vseh treh škofijah poteka isti dan in ima iste cilje. Povsod poteka kviz mladih, preostali program pa pripravi vsaka škofija posebej.

Leta 2009 so Škofijafe(j)sti potekali pod naslovom In boste moje priče, tema kviza pa je bil Božji služabnik Danijel Halas. Leta 2010 je skupno srečanje za celotno metropolijo potekalo na Ptujski Gori z naslovom Vsi smo fejst. Udeleženci so se pridružili srečanju Frančiškovega svetnega reda, Frančiškove mladine ter sklepnemu Marija festu, ekipe pa so se pomerile v znanju o arškem župniku Janezu Vianeyu. Lani je bila tema kviza Nosiva skupaj, glavna oseba pa je bil misijonarska slovenskega rodu z Madagaskarja Pedro Opeka.


Več informacij o Škofijafe(j)stu je na voljo na spletni strani mariborske nadškofije, kjer so objavljene tudi fotografije: http://cdp.nadskofija-maribor.si/index.php?option=com_zoom&Itemid=46&catid=26.


Besedilo je pripravila Fani Pečar iz ŠOM Maribor.


Škofija Murska Sobota

Letošnji Škofijafe(j)st bo za murskosoboško škofijo potekal v soboto, 21. aprila 2012, v Veržeju. Geslo srečanja bo Mi zaupamo v Gospoda.

Zgodovina

Prvi Škofijafe(j)st v murskosoboški škofiji je pod geslom Mi gradimo Cerkev potekal že 17. junija 2006 (teden dni pred umestitvijo prvega murskosoboškega škofa msgr. dr. Marjan Turnška) z namenom, da bi se mladi zbrali in se veselili ustanovitve škofije. Z leti se je srečanje ustalilo in se je združilo s kvizom mladih, ki ga pripravljata Bogoslovno semenišče in Center za duhovne poklice v Mariboru. Vsaka od škofij izbere svoj program, skupen del programa celotne mariborske metropolije pa je kviz mladih. Srečanje v celotni mariborski metropoliji poteka na isti dan.

Namen

Letošnji Škofijafe(j)st bo letos potekal v Veržeju z namenom, da se mladi spoznajo, poveselijo in se zahvalijo za življenje. Dogodek bo tudi priložnost za zahvalo za vse, kar so na slovenska tla prinesli salezijanci. Salezijanci so pred 100 leti prišli v Veržej, ki se je danes nahaja na območju murskosoboške škofije. Mladi so aktivni sooblikovalci in sodeležniki programov, s katerimi so jih seznanili salezijanci. Med njimi ima posebno mesto oratorij, zato bo tudi program sestavljen po vzgojni metodi oratorija: dom, šola, župnija, dvorišče.

Program

»Mi zaupamo v Gospoda, da bo on, ki je v vas dobro delo začel, to delo tudi dovršil.« – S temi besedami je mariborski knezoškof Mihael Napotnik 27. oktobra 1912 začel in končal homilijo ob blagoslovitvi Marijanišča v Veržeju. V soboški škofiji se letos Bogu zahvaljujejo za 100-letno delovanje in bivanje salezijancev na območju murskosoboške škofije. S škofijskim srečanjem se bodo mladi zahvalili za njihovo delo ter prosili blagoslova za naprej.

Srečanje se bo začelo ob 10.00 s kvizom mladih, v katerem bodo spoznavali delo in življenje blaženega škofa Antona Martina Slomška. Nadaljnji program bo oblikovan po vzgojni metodi oratorija:

11.00 – 1. steber: dom, ki sprejema

11.30 – 2. steber: šola, ki uvaja v življenje

Mladi bodo sodelovali v delavnicah:

(1) redovništvo, Izziv za mlade;

(2) animatorij;

(3) Youcat in svetovni dan mladih;

(4) lončarstvo;

(5) bus veselja.

13.30 – 3. steber: župnija, ki evangelizira – mašo bo daroval novo imenovani salezijanski inšpektor Janez Potočnik

14.30 – 4. steber: dvorišče za prijateljske stike – druženje, šport in pizza

Za glasbeno spremljavo na srečanju bo skrbela skupina Leriduss.


Besedilo je pripravil voditelj ŠOM Murska Sobota Marjan Pučko.


100-letnica Marijanišča v Veržeju

Marijanišče v Veržeju skozi zgodovino:

  • 1912–1941 – čas izgradnje in obdobje cvetoče salezijanske dejavnosti
  • 1941–1998 – prihod nemških vojakov in nasilna izselitev salezijancev
  • 1998–2012 – vrnitev Marijanišča salezijancem, temeljita prenova in ponovna oživitev raznih dejavnosti

Ko je pred več kot sto leti Anton Puščenjak iz Veržeja začel usmerjati kolo zgodovine kraja in ljudi, si verjetno ni mislil, da ga bo v tem času mnogokrat spodnesel kamen ali da bo zapeljalo v udarnino. A Veržejci s kanonikom dr. Francem Kovčičem na čelu so načrtovano Marijanišče vzeli za svoje, ga zgradili in sprejeli salezijance, da so začeli s svojim vzgojnim poslanstvom. Politične in vojne vihre so zadevale ob to kolo in ga metale s poti, a se je vedno znova utirilo nazaj na Božjo pot. Marijanišče je postala šola za salezijanske kandidate in oratorij za stotine otrok z obeh strani Mure. Veržeja je poneslo daleč prek meja različnih »domovin« v zgodovini.

Vrhovni predstojnik don Boskovih salezijancev Pascual Chavez je v pismu salezijanski skupnosti v Veržeju ob obhajanju 100-letnice Marijanišča zapisal: »To je torej priložnost, da se pogumno in z zaupanjem soočite z izzivi mladih in družbe današnjega časa, ki so tako različni od tistih, s katerimi so se soočali vaši predniki ob začetkih delovanja ustanove. Kljub temu pa je to tudi čas drznih sanj o prihodnosti salezijanske navzočnosti, kako ustrezno odgovoriti na želje Boga Odrešenika in na potrebe mladih. Mlade moramo vedno postaviti v središče in jih spremljati z Jezusovimi očmi ter se jim približati s srcem dobrega pastirja. To ni le salezijanski slog, temveč tudi naša značilna duhovnost in delovni načrt.«

Zavod Marianum v tem duhu nadaljuje poslanstvo stoletnega Marijanišča v treh enotah: sprejemanje in gostoljubje obiskovalcev v Penzionu Mavrica, duhovno in kulturno-izobraževalna ponudba v Marijanišču ter ohranjanje, zagon in razvoj v pozabo tonečih pristnih rokodelskih obrti v Centru DUO. Sodelavci ustanove so zavezani k temu, da ohranjajo povezanost in se nenehno zatekajo pod Marijino varstvo, katere ime je ustanovo zaznamovalo skozi celotno stoletje.

Zahvalno in radostno praznovanje stoletnice Marijanišča s spominom na pobudnike in dobrotnike ustanove poteka skozi vse leto. Sklepna prireditev z duhovnim, kulturnim in družabnim programom ob stoletnici ustanove bo v Veržeju v nedeljo, 30. septembra 2012.

Zapis župana občine Veržej Slavka Petovarja ob stoletnici Marijanišča: »Dočakati sto let je velik uspeh, pa naj gre za človeka ali ustanovo. Zgodovina Marijanišča je bila zelo pestra, zaznamovana z različnimi bolj in manj prijaznimi obdobji, vendar pa sem prepričan, da se je namen dobrotnika Antona Puščenjaka uresničil, prav ob stoletnici pa dobiva dokončen izgled in zaključeno bogato vsebino. Občina Veržej zelo dobro sodeluje z Marijaniščem, po svojih močeh pomagamo pri razvoju. Prepričani smo namreč, da skupno sodelovanje daje sinergijske učinke in pomeni dodano vrednost za oboje. Leto, ko bomo zaznamovali stoletnico, je priložnost, da podoživimo zgodovino, ter da se skupaj usmerimo v prihodnost Marijanišča, za katero sem prepričan, da bo svetla in bogata.«