Prispevek delovne skupine škofa Petra Štumpfa na celinskem zasedanju sinode

9.2.2023 Praga, Češka Škofovska sinoda
Škof msgr. Peter Štumpf, delegat na celinskem zasedanju sinode Škof msgr. Peter Štumpf, delegat na celinskem zasedanju sinode

V prvem delu celinskega zasedanja sinode za Evropo od 5. do 9. februarja v Pragi je potekalo tudi delo po jezikovnih skupinah. Slovenski delegati so sodelovali v različnih delovnih skupinah. V sredo, 8. februarja, je svoje delo predstavila 3. italijansko govoreča delovna skupina, v kateri je sodeloval soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf. V nadaljevanju objavljamo prispevek delovne skupine. Kot podpredsednik Slovenske škofovske konference bo škof Štumpf sodeloval tudi na drugem delu sinodalnega zasedanja v Pragi od 9. do 12. februarja, kjer bodo predsedniki evropskih škofovskih konferenc reflektirali živeto sinodalno izkušnjo prejšnjih dni.


Povzetek 3. italijanske delovne skupine

Prva prednostna naloga, ki jo zaznavamo, je poglobitev teme sinodalnosti. Naredili smo prve korake, vendar sta potrebni teologija in hermenevtika sinodalnosti. Vemo, da se ob hoji odpira nadaljnja pot in da moramo odkriti nekaj, kar je starodavno, ker pripada naravi Cerkve, a je hkrati tudi vedno novo.
Za širitev šotora potrebujemo stebre, ki ga držijo pokonci, in te stebre je treba ponovno odkriti. Med njimi so: osebno spreobrnjenje, skupna poklicanost k svetosti, vzgoja krstne vere, vrednost liturgije in osrednje mesto evharistije kot vira občestva, družina kot domača Cerkev in glavni kraj vzgoje v veri (ki je ni smemo pustiti same, ampak jo je treba ponovno odkriti kot živi del skupnosti).
Kot jasno prioriteto prepoznavamo, da ponovno odkrijemo živi smisel poslanstva s premagovanjem preloma med vero in kulturo ter se vrnemo k prinašanju evangelija v čutenje ljudi. Zato je še posebej pomembna formacija laikov, ki jim je zaupana posebna naloga biti Cerkev v svetu in se pustiti izzvati znamenjem časa. Potrebna je formacija vseh krščenih, da bi jim pomagali ponovno odkriti pomen njihove poklicanosti in njihove naloge v Cerkvi v logiki soodgovornosti in ne nadomestitve.

Skratka, poklicani smo živeti edinost v različnosti; različnost karizem, zgodovine in tudi občutljivosti. Cerkev nikoli ni imela le enega izraza. Edinost nam je dana v Jezusu Kristusu, v katerem se moramo osrediniti, da bomo sposobni besed, ki imajo dih večnosti.