Prof. dr. Janez Juhant imenovan za člana Programskega sveta RTV Slovenija

12.2.2018 Medij, Civilna družba, SŠK

Slovenska škofovska konferenca za mandatno obdobje 2018–2022 predlagala zaslužnega profesorja dr. Janeza Juhanta za člana Programskega sveta RTV Slovenija, kar je predsednik republike s sklepom o imenovanju, sprejetem 5. januarja letos, tudi potrdil.

Poleg dr. Juhanta, ki je v zadnjem obdobju aktivno sodeloval v razpravi o vlogi in položaju RTV Slovenija predvsem kot član Civilne pobude za pluralen Radio Slovenija, je predsednik Pahor na predlog Evangeličanske cerkve imenoval še škofa mag. Geza Ernišo.
Po zakonu o RTV Slovenija je eden ključnih organov vodenja in upravljanja nacionalne radiotelevizije Programski svet, ki ga sestavlja 29 članov. Dva izmed njiju na predlog registriranih verskih skupnosti imenuje predsednik republike. 


Prva seja mandata 2018–2022
Programski svet RTVS se danes sestaja na prvi seji v mandatu 2018–2022. Svetniki bodo volili svojega novega predsednika in namestnika predsednika ter se seznanili z delovanjem RTVS, ki je največja medijska hiša v državi. Od 29 članov sveta jih del prihaja na novo, del pa jih je zasedal svetniška mesta že na zadnji seji v prejšnjem mandatu.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) določa, da programski svet predsednika in njegovega namestnika izvoli izmed svojih članov z večino glasov vseh članov. Če nobeden od kandidatov ne zbere najmanj 15 glasov, svet imenuje za v. d. predsednika ali namestnika za dobo šestih mesecev tistega kandidata, ki je dobil največ glasov. Kandidature bodo vložene na seji.

Člani programskega sveta
Interese civilne družbe bodo v programskem svetu RTVS, ki začenja mandat 2018–2022, zastopali Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Marjan Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Jelka Stergel, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbach. Na predlog političnih strank bodo svetniki Ciril Baškovič, Petra Ložar, Jože Poglajen, Igor Prodnik in Vesna Ugrinovski. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bo zastopal Janko Kos, italijansko narodno skupnost Maurizio Tremul, predstavnica madžarske narodne skupnosti bo Zsuzsanna Bači. Kot že zapisano, bosta po sklepu predsednika republike interese verskih skupnosti predstavljala dr. Janez Juhant in mag. Geza Erniša.

Člani programskega sveta na predlog zaposlenih RTVS bodo Viki Twrdy (informativna dejavnost), Sašo Hribar (kulturno-umetniška dejavnost) in Robert Pajek (tehnična dejavnost). Doslej je funkcijo predsednika sveta opravljal Baškovič, njegova namestnica pa je bila Jelka Stergel.

 

Vir: Družina.