Prof. dr. Vinko Potočnik prejemnik častnega naziva zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Foto: TEOF Foto: TEOF

V četrtek, 6. decembra 2018, je na Univerzi v Ljubljani potekala slovesnost podelitve naziva zaslužna profesorica, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je podelil častne nazive triindvajsetim upokojenim profesoricam in profesorjem, ki so pomembno prispevali k razvoju znanosti in umetnosti ter predano opravljali svoje pedagoško in mentorsko delo. V svojem uvodnem nagovoru je izrazil hvaležnost za njihov prispevek k razvoju stroke doma in v tujini, za prispevek k pospeševanju razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na Univerzi ter hvaležnost za to, da so vzgojili svoje naslednike, ki bodo znanje prenašali na nove generacije. Častni naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je prejel upokojeni prof. dr. Vinko Potočnik, dolgoletni prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in predstojnik Enote v Maribor.

Iz kratke utemeljitve:
»Prof. dr. Vinko Potočnik, sociolog, teolog, psiholog in pedagog, se je v svoji bogati akademski karieri posvečal predvsem preučevanju sodobnega človeka in njegove religioznosti ter preučevanju mesta in vloge religiozne kulture v slovenskem in srednje-evropskem prostoru. Poleg pionirskega dela na področju razvoja sociologije religije v Sloveniji, je s posebno skrbjo, predanostjo in žarom opravljal tudi svoje pedagoško poslanstvo. Med študenti je veljal za zelo priljubljenega predavatelja, zaradi širine, odprtosti in dialoškosti pa je bil zelo iskan in priljubljen mentor pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Vrsto let je odlično opravljal tudi vodstveno službo prodekana in predstojnika Enote TEOF UL v Mariboru in si prizadeval za vzpostavitev aktivnega sodelovanja z Univerzo v Mariboru. Po njegovi zaslugi je bil uveden dvopredmetni študijski program teologija v navezavi z različnimi programi najprej na Pedagoški in nato Filozofski fakulteti v Mariboru. Prof. Potočnik je s svojo strokovnostjo, optimizmom, dobro voljo in izjemno dialoškostjo bistveno prispeval k uveljavljenju teološkega študija v mariborskem univerzitetnem prostoru in s tem prispeval tudi k širjenju ugleda Univerze v Ljubljani.«

Zaslužnemu prof. dr. Vinku Potočniku se zahvaljujemo za njegovo življenjsko delo in mu iskreno čestitamo za prejem častnega naziva!

doc. dr. Mateja Pevec Rozman

 

Vir: Teološka fakulteta