Programi dela z odvisniki v Zavodu Pelikan – Karitas in dnevi odprtih vrat v komunah

4.11.2012 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Razbor, Nova Gorica, Čadrg, Vreme in Kobilje Bolnik, Karitas
Čadrg Čadrg

V Zavodu Pelikan – Karitas, ki ima sedež na Litijski cesti 24 v Ljubljani, v mescu novembru, ki je v Sloveniji že vrsto let namenjen osveščanju javnosti o problematiki in nevarnostih vseh vrst zasvojenosti, pripravljajo več dogodkov. Predvsem mladi so izpostavljeni številnim pastem današnjega časa; pot od poizkusa česa novega tudi iz radovednosti do zasvojenosti pa je včasih zelo kratka. A ne le prepovedane droge, tudi alkohol, ki ga pri nas, na žalost, družba zelo tolerira, povzroča veliko gorja in uničuje številne posameznike in družine.

Zavod Pelikan – Karitas nudi pomoč fantom in dekletom, ki so se znašli v primežu zasvojenosti in se želijo rešiti iz začaranega in pogubnega kroga. Izvajajo različne oblike pomoči: prve pogovore s kandidati in svojci (GSM: 051/339–725), anonimni forum, individualno in skupinsko svetovalno delo, pomoč pri urejanju denarne socialne pomoči in osebnih dokumentov, delo s prostovoljci, srečanja za starše, predvsem pa je njihovo delovanje usmerjeno v delo s samimi odvisniki.

Preden se posameznik odloči živeti v neki skupnosti, preživi krajše obdobje v celodnevnem pripravljalnem centru. Fante in dekleta seznanijo z načinom življenja in dela v terapevtski skupnosti, predvsem pa jim pomagajo razumeti njihovo situacijo ter jih opogumiti, da zmorejo narediti prave korake v novo odgovorno življenje.

V Sloveniji obstaja šest terapevtskih skupnosti Srečanje, ki so šola življenja, so pot, da odvisniki, ki so se odločili za spremembo, ponovno najdejo samega sebe in osebnostno ravnotežje. Tovrstne ustanove predstavljajo celovit pristop v osvobajanju od zasvojenosti.

V okviru Zavoda Pelikan – Karitas deluje tudi terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, v okviru katere izvajajo psihosocialno obravnavo za osebe s t. i. »dvojno diagnozo« (zasvojenost in hkratne težave v duševnem zdravju).

Programe dela z odvisniki preko razpisov sofinancirajo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, FIHO ter nekatere lokalne skupnosti. Programi delujejo v povezanosti s širšo mrežo Karitas, ki poleg materialne pomoči in sodelovanja prostovoljcev župnijskih Karitas na terenu, zaznava probleme, usmerja iskalce pomoči na strokovno pomoč, nudi oporo in spremlja posameznike in družine, ki se soočajo s stisko zaradi problemov zasvojenosti. Sodelujejo tudi s centri za socialno delo in drugimi javnimi in nevladnimi dejavniki s področja problematike zasvojenosti.


Projekt z naslovom Za mladost brez drog

V tem času želijo zainteresirani javnosti in morebitnim uporabnikom približati programe dela z odvisniki, zato so ponovno pripravili projekt z naslovom Za mladost brez drog 2012. V okviru celomesečnega dogajanja so pripravili posvete, dneve komun (centrov skupnosti Srečanje), delavnice in predavanja, srečanje za starše in druge dogodke, ki bodo na določene dneve (pa tudi po dogovoru) sprejeli obiskovalce v njihove centre.

Življenje in delo bodo predstavljali na naslednjih lokacijah:

1. Pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah na Meznaričevi ulici 8 bo dan komune oz. odprtih vrat potekal v nedeljo, 4. novembra 2012.

Na programu bo predstavitev življenja fantov, ki so se odločili, da prekinejo uživati droge, se naučijo živeti trezno in se odgovorno vrnejo v vsakdanje življenje. Vrata bodo odprta ves dan od 7.30 ure dalje, po 18.00 pa jih bodo ponovno zaprli. Za člane tamkajšnje komune bo dan priložnost za zahvalo vsem, ki so jim doslej pomagali in jih še naprej spodbujajo ter jim stojijo ob strani.

2. Na Razborju 20 bo dan odprtih vrat potekal v četrtek, 8. novembra 2012, med 9.00 in 12.00 ter med 14.00 in 17.00. Ob 10.00 bodo pripravili posvet za strokovne delavce, ob 15.00 pa bo možnost za obisk osnovnošolskih skupin. Potrebna je predhodna prijava.

3. V Novi Gorici na Kapeli na Škrabčevi ulici 1 bo dan odprtih vrat potekal v četrtek, 15. novembra 2012. Ob 9.30 bo posvet za strokovne delavce. V nedeljo, 25. novembra 2012, dopoldne bodo vrata odprli za obiskovalce, za skupine po dogovoru lahko tudi ob drugem terminu. Ob 14.00 bo odprta skupina za starše.

4. Na Čadrgu 6 v Tolminu bo dan odprtih vrat v torek, 13. novembra 2012 ter po predhodnem dogovoru tudi v soboto, 17. novembra 2012 za skupine veroučencev oz. druge skupine.

5. V Vremah na Vremskem Britofu 26 bo v nedeljo, 18. novembra 2012, dopoldne hiša odprta za župljane iz sežanske dekanije, v torek, 20. novembra 2012, pa bo ob 9.30 posvet za strokovne delavce in ogled komune.

6. V Kobilju v karavli na Madžarski meji bo komuna odprta v četrtek, 22. novembra 2012. V dopoldanskem času bodo obiskovalce sprejemali med 8.00 in 12.00. Ob 15.00 bo otvoritev novega prostora za meditacijo z ogledom komune, ob 16.00 pa posvet strokovne javnosti, ki bo osredotočen na iskanje poti do mladih, ki so zašli na stranpoti. Ob 17.00 bo na programu uprizoritev monodrame v izvedbi avtorja in igralca, ki je v tamkajšnji komuni.


Besedilo so pripravili strokovni delavci, ki so za pojasnila in dodatne informacije na voljo na navedenih telefonskih številkah: Jože Mihelčič (GSM: 040/315–112), Alojzij Štefan (GSM: 041/732–136), Brane Miličevič, Tadeja Janežič ter vodja programa in v. d. direktorja Zavoda Pelikan – Karitas Zvone Horvat Žnidaršič.