Provincialni volilni zbor Šolskih sester de Notre Dame

17.3.2018 Ilirska Bistrica Ženska, Redovništvo
s. Magda Burger, provincialna predstojnica s. Magda Burger, provincialna predstojnica

Šolske sestre de Notre Dame so imele od 14. do 17. marca 2018 provincialni volilni zbor.

Skupaj s tremi članicami provincialnega sveta se je deset zastopnic province zbralo v skupnosti v Ilirski Bistrici. Celoten postopek volitev je vodila generalna predstojnica s. Roxanne Schares. Z njo je bila tudi generalna svetovalka s. Julianne Lattner. Sestre so prisluhnile nagovoru generalne predstojnice o pomenu svetega dogodka, kot je imenovala volitve, in raznim poročilom. Po prvih dneh zbiranja raznih informacij, po molitvi in dialogu, so v petek, 16. marca 2018, potrdile dosedanje provincialno vodstvo in trem sestram zaupale vodenje za nova štiri leta. Ponovno so bile izvoljene:

  • s. Magda Burger, provincialna predstojnica,
  • s. Karmen Balgač, provincialna svetovalka/vikarica in
  • s. Cirila Hostnik, provincialna svetovalka.

Naj dobri Bog s svojim blagoslovom spremlja njihovo poslanstvo vodenja province.

s. Darija Krhin