Razpis nove sezone Delavnic molitve in življenja (september–december 2020)

1.9.2020 Slovenija Molitev, Duhovni program
Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Združenje Delavnice molitve in življenja (DMŽ) razpisuje novo sezono, ki se bo začela v septembru 2020.

Voditelji so usposobljeni za izvedbo različnih programov oz. služenj:

  • Delavnice molitve in življenja za odrasle
  • Delavnice molitve in življenja za mlade
  • Delavnice molitve in življenja za mladostnike
  • Delavnice molitve in življenja za otroke
  • Tečaj za zakonce
  • Nagovori in dnevi evangelizacije (za različne skupine, npr. birmance in druge)
  • Svetopisemski tečaj ali
  • enodnevni duhovni odmik.

Programi so podrobneje predstavljeni na http://dmz.si/o-sluzenju-dmz/.

Delavnice molitve in življenja skušajo udeležencem omogočiti neposredno izkušnjo Boga preko osebne molitve. S pomočjo praktičnih navodil se udeleženci učijo moliti tako, da gojijo prijateljski odnos z Bogom, ki vemo, da ljubi vsakega človeka.

Program DMŽ je l. 1984 skupaj z nekaterimi laiki zasnoval br. Ignacio Larrañaga - španski kapucin (1928–2013) in ustanovil mednarodno laiško združenje – skupnost voditeljev Delavnic molitve in življenja, ki je danes razširjeno po vsem svetu. Br. Ignacio Larrañaga je osebno izkusil globoko mistično srečanje z Gospodom. Ob tem pa je prepoznal tudi klic zadnjih papežev: sv. Pavla VI., sv. Janeza Pavla II. In Benedikta XVI., ki so vabili Božje ljudstvo in duhovnike: »Učite ljudi moliti.«

Br. Ignacio Larrañaga poudarja, da je naravna posledica molitve nenehno prehajanje od sebičnosti k ljubezni, zato ima močno počlovečujočo razsežnost. Mislimo na ljubezen v neštetih odtenkih: delati dobro tistim, ki nam storijo slabo; odpuščati tistim, ki so nas razžalili; spraviti se, preden položiš svoj dar na oltar; delati dobro, ne da bi iskal povračilo; nastaviti drugo lice in ostati gospodar samega sebe; opomniti brate, vendar z blagostjo. K vsemu temu nas spodbuja vprašanje, ki si ga nenehno zastavljamo: »Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?«

Kontakti za dogovor o izvedbi programov so navedeni na spletni strani http://dmz.si/o-dmz/kontakt/.


Predstavitev različnih služenj Združenja DMŽ

1.     DMŽ ZA ODRASLE - namenjene so odraslim ljudem vseh starosti; 15 srečanj, enkrat tedensko, v trajanju 2 uri

V tem sekulariziranem svetu je priporočljiva za vse odrasle, ki so iskalci in bi radi poglobili svoj odnos z Bogom, tako da se naučijo novih molitvenih načinov ali pa želijo samo nekoliko bolje spoznati Sveto pismo in živeti z Božjo besedo.

Priporočljive so tudi za starše birmancev in prvoobhajancev, da bi lahko duhovno rasli ob svojem otroku, ko se pripravlja na prejem zakramenta.

Geslo Delavnic je: Naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti.

2. DMŽ ZA MLADE – za mlade od 20. do 30. leta; 10 srečanj, enkrat tedensko, v trajanju 1 uro 45 min

Osnovni cilj DMŽ za mlade je, da bi mlade osvojil Jezus Kristus in jih pritegnil k hoji za Njim.

Od DMŽ za odrasle se razlikujejo v tem, da so bolj razgibane, z veliko dinamike. Priročnik ima naslov V iskanju zaklada.

3. DMŽ ZA MLADOSTNIKE - za mladostnike, stare od 13 do 19 let; 8 srečanj, enkrat tedensko po 1 uro in 45 minut.

Jezus je mladostniku predstavljen kot sopotnik in vzornik za vse življenje. Na tedenskih srečanjih se učijo, kako naj vzpostavijo z Jezusom prijateljske vezi, ga spoznavajo in so očarani nad njim. Odkrivajo sami sebe in se odločijo živeti tako, kot je živel on.

4. DMŽ ZA OTROKE - za otroke od 7 do 12 let; 10 srečanj, enkrat tedensko, v trajanju 1 uro in 30 minut

Otroke naučimo, kako naj se pogovarjajo z Bogom. Posredujemo jim resnico, da jih dragi nebeški Očka ljubi na tisoč in en način. Z vajami jih naučimo vzpostavljanja stika z Jezusom, njihovim najboljšim prijateljem. Naslov priročnika je Evangeliziranje otrok.

5. TEČAJ ZA ZAKONCE

6 srečanj, enkrat tedensko, v trajanju približno 2 uri

Ta tečaj ni za zaročence, temveč za pare z dolgo izkušnjo zakonskega življenja. Sodelujejo lahko tudi pari, ki niso poročeni, vendar živijo skupaj več let in sestavljajo stabilne pare. Udeleženci so vedno pari: vedno mož in žena skupaj, nikoli samo eden izmed njiju.

Tečaj je praktičen, ker gre za komunikacijo in dialog med možem in ženo, iz srca v srce, znotraj katere se vzpostavi tok odprtosti in sprejetosti, kjer se zakonca odpreta, se razumeta, si odpuščata, se sprejemata, vstopata v harmonijo in drug v drugem prebujata ljubezen in mir. 

6. NAGOVORI IN DNEVI EVANGELIZACIJE: ZA VSE: ob misijonih in drugih priložnostih (eno ali več ur)

ZA BIRMANCE: 5 srečanj po 1 uro, 6. srečanje pa traja pribl. 3 ure

7. SVETOPISEMSKI TEČAJ

ZA VSE: 4 srečanja

Doseči želimo, da se udeleženci seznanijo z Božjo besedo tako, da bodo mišljenje, merila in vrednote prilagajali Božjemu mišljenju in vrednotam, ki so zajeti v Božji besedi. S tem se bodo polagoma in neprestano spreminjali v Gospodove učence, ki bodo kalili svoja življenja v Božji besedi. (br. Ignacio Larrañaga)

Če se pokaže potreba po posredovanju znanja o Svetem pismu, imamo na voljo Svetopisemski tečaj, ki obsega štiri srečanja, vsak teden po eno. Vsako srečanje traja dve uri in pol.

Vsebine tečaja:

1.     Srečanje: Kako uporabljati Sveto pismo (poiskati odlomke), kako se lotiti branja SP, kaj je Božja beseda.

2.     Srečanje: Kronologija zgodovine odrešenja.

3.     Srečanje: Zgodovina odrešenja v Stari zavezi.

4.     Srečanje: Zgodovina odrešenja v Novi zavezi.

Ob koncu vsakega srečanja dobijo udeleženci odlomke Božje Besede, da jih doma premišljujejo in ob njih molijo do naslednjega srečanja.

Tako pomagamo našim udeležencem vstopiti v Sveto pismo.

8. ODMIK "SPREMENJENJE", ZA VSE: en dan (9.00–17.00)

Za namen dnevov evangelizacije in nagovorov imamo na voljo enodnevni odmik. Narejen je po knjigi Spremenjenje, ki jo je napisal br. Ignacio Larrañaga.

Temeljni cilj tega Odmika je, da se naše bitje napolni z ljubečo navzočnostjo Boga, našega Očeta, da bi tako okrepljeni, oplemeniteni lahko šli v življenje in delali dobro vsem.

Odmik poteka v tišini.

Preko dneva se izmenjujejo nagovori, osebno delo in molitev.


Izvor DMŽ

Ustanovitelj Delavnic molitve in življenja (DMŽ), br. Ignacio Larrañaga iz Španije, je močno izkusil zastonjsko Božjo ljubezen, zato je razvil program, da bi jo posredoval tudi drugim, kajti samo srečni osrečujejo, samo ljubljeni ljubijo. V Slovenijo jih je prenesel br. Štefan Kožuh, do nedavnega generalni vikar kapucinskega reda in še danes velik podpornik ter član družine DMŽ.

Kaj udeleženec pridobi z obiskovanjem DMŽ?

DMŽ so šola molitve in življenja, v kateri udeleženec gradi osebni odnos z Bogom. Ob premišljevanju Božje besede in vztrajni molitvi počasi, korak za korakom spoznava evangelij. Ko v osebnem odnosu z Bogom doživi in izkusi brezpogojno Božjo ljubezen, jo širi v svojo okolico in gradi Cerkev ter boljši svet. Življenje iz vere in predanost Očetu mu polagoma prineseta globok notranji mir. Z rednim obiskovanjem se nauči uporabljati Sveto pismo ter moliti na več različnih načinov – od molitvenega branja do kontemplacije. 

Komu so Delavnice namenjene?

DMŽ so odprte za vse, ki odkrito iščejo Boga: preproste kristjane, razne skupine (npr. biblične, Karitas, zakonske …), pastoralne delavce, katehiste, duhovnike, redovnike, oddaljene od Cerkve, tudi za tiste, ki ne morejo prejemati zakramentov …

Kdo vodi DMŽ?

Delavnico vodita eden ali dva voditelja, ki imata nalogo, da posredujeta duha in vsebino Priročnika za voditelje DMŽ. Le Tečaj za zakonce vodi zakonski par koordinatorjev – mož in žena voditelja DMŽ, voditelj DMŽ in njegov mož ali žena, lahko tudi par iz Tečaja, ki se je za to usposobil. Voditelji ne zajemajo iz svojega in ne improvizirajo, temveč dosledno posredujejo vsebino, ki so jo prejeli. Vsak voditelj se za to poslanstvo usposobi z obiskovanjem Šole priprave za voditelje. Voditelji so večinoma laiki. 4. oktobra 1997 je DMŽ potrdil Sveti sedež z odlokom, ki ga je izdal Papeški svet za laike.

Kdaj in kje se izvajajo Delavnice?

Običajno se vsako pastoralno leto izvedeta dva cikla Delavnic po različnih krajih. V večini primerov se prva izvedba prične v septembru in traja do decembra, druga pa januarja ali februarja in traja do aprila oz. maja. Termini so objavljeni na http://dmz.si/.