Rezultati mature 2017 v slovenskih katoliških gimnazijah

Foto: Gimnazija Želimlje Foto: Gimnazija Želimlje

Splošno maturo je po navedbah ministrstva na 83 šolah opravljalo 6.376 kandidatov, kar je manj kot lani, ko jih je bilo 6.890. Maturo je opravilo 5.699 kandidatov, kar je 93,45 odstotka. Lani je bilo uspešnih 94,40 odstotka kandidatov. Maturantov, ki so dosegli vse možne točke na splošni maturi, je 15, od tega devet deklet in šest fantov, prihajajo iz 12 gimnazij, med njimi sta tudi dve katoliški. 

Gimnazija Želimlje

K spomladanskemu roku mature je pristopilo 55 letošnjih maturantov. Vsi, ki so k maturi pristopili, so jo opravili. Povprečno število doseženih točk na Gimnaziji Želimlje je 22,45. Minimalno število doseženih točk je 17, maksimalno pa 34.

Zlata maturantka, ki je dosegla vse možne točke, je Neža Jakob in je tako ena izmed 15 maturantov, ki so letos na maturi dosegli vse točke.

Od republiškega povprečja so najbolj pozitivno odstopali pri slovenščini, geografiji in psihologiji.

Ravnatelj se je na podelitvi maturitetnih spričeval zahvalil maturantom, da so štiri leta soustvarjali "želimeljsko zgodbo", jim čestital k uspešni maturi in jim zaželel, da bi čez nekaj dni dobili tudi veselo novico o sprejemu na izbrano fakulteto.


Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava

Letos je potekala 21. matura, ki jo je uspešno opravilo 126 dijakinj in dijakov (98,4%). Med njimi je bilo 12 zlatih maturantov, povprečje pa je bilo 22,30 točke.


Škofijska gimnazija Vipava

Letošnje šolsko leto je 55 dijakov uspešno sklenilo 4. letnik. Ena maturantka je maturo opravlja v dveh delih, predmete, ki jih je opravljala v junijskem roku, je uspešno opravila. Ena maturantka je del mature opravljala na drugi šoli, kar ji je omogočilo, da je opravljala maturo iz italijanščine kot maternega jezika, na to šolo se je vpisala na začetku 3. letnika s popolnim nepoznavanjem slovenščine. Na šoli je tako maturo v celoti prvič opravljalo 53 dijakov. Maturo je uspešno opravilo 52 dijakov ali 98,1 %. Samo ena dijakinja bo še morala nekaj dodati pri dveh predmetih. Med dijaki, ki so maturo uspešno opravili, so tudi trije dijaki s posebnimi potrebami. 

Dijaki, ki so maturo uspešno opravili, so v povprečju dosegli 21,8 točke. Med njimi je sedem dijakov, ki so dosegli naziv zlati maturant, še trije dijaki pa so zelo blizu temu dosežku. Skupaj je odličen uspeh na maturi (25 točk ali več) doseglo 13 dijakov. Med zlatimi maturanti je tudi dijak, ki je dosegel naziv diamantni maturant, kar pomeni, da je na maturi dosegel vseh 34 točk. 

Skupaj je do sedaj na ŠGV maturiralo 1.252 maturantov.


Škofijska gimnazija A. M. Slomška Maribor

Letošnja generacija je štela 63 maturantov, dosežen uspeh na maturi je 92%. Pet dijakov in dijakinj je bilo odličnih vsa štiri leta ter odličnih tudi na maturi. Dijakinja Rahela Repina je zlata maturantka.

Enajstim dijakom in dijakinjam je nadškof Alojzij Cvikl podelil javno pohvalo, štirim dijakom pa še posebna priznanja: športnik leta, kulturnik leta, naravoslovka leta ter fotografinja leta. 

 

Viri podatkov: navedene gimnazije in spletna stran tednika Družina.