Romanje Skupnosti slovenskih katehistinj in katehistov v Istro

15.6.2013 Istra Kateheza, Romanje

Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK) združuje vse, ki v župnijah poučujejo verouk in niso duhovniki. Vanjo so vključene redno zaposlene, honorarne in prostovoljne katehistinje in katehisti. Poslanstvo SSKK je medškofijsko povezovanje katehistinj in katehistov, skrb za njihovo stalno teološko, pedagoško in katehetsko izobraževanje, izmenjavo delovnih izkušenj in duhovno poglabljanje. Tako SSKK vsako leto pripravlja redna mesečna srečanja, študijsko posvetovanje, romanje in duhovne vaje.

Katehetsko leto bodo članice in člani s svojimi družinami tretje leto zapored zaključili na skupnem romanju, ki bo potekalo v soboto, 15. junija 2013, v Istri. Pot jih bo vodila vse od Hrastovelj, Svetega Duha pri Buzetu do znamenite aleje glagoljašev, ki vodi v slikoviti Hum, najmanjše mesto na svetu. Dan bodo sklenili s sveto mašo v Kubedu, pri kateri bodo Bogu darovali vse radosti in tegobe minulega katehetskega leta.


Več informacij: Slovenski katehetski urad, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; tel.: 01/434–72–GSM: 031/312–110; e-pošta: [email protected].