Romanje zaupanja na zemlji v Rimu – 35. evropsko srečanje mladih

28.12.2012 Rim, Italija Mir, Mladina, Molitev, Tujina
Logo evropskega srečanja mladih v Rimu Logo evropskega srečanja mladih v Rimu

Evropsko srečanje mladih, ki ga vsako leto pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja, bo po letih 1980, 1982 in 1987 znova potekalo v Rimu, in sicer od petka, 28. decembra 2012, do srede, 2. januarja 2013. Italijanska prestolnica bo za šest dni postala križišče mladih iz vse Evrope. Na novi postaji Romanja zaupanja na zemlji tokrat pričakujejo okrog 50.000 mladih iz Evrope in drugih celin. Srečanja, ki jih pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja, so ekumenska, udeležujejo se jih protestanti, pravoslavni in katoličani.

V organizaciji Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine se bo srečanja v Rimu udeležilo tudi okrog 250 mladih iz Slovenije.

Srečanje letos poteka pod geslom Odkrivanje izvirov zaupanja v Boga. Mladi bodo na srečanju premišljevali ob pismu brata Aloisa (priorja skupnosti), ki je izšlo lani v Berlinu, Pismo 2012–2015: K novi solidarnosti. Pri premišljevanju o temi srečanja bodo mladim v pomoč tudi štirje predlogi, kako odkrivati izvire zaupanja v Boga, ki so navedeni v programski knjižici srečanja, ki jo prejme vsak udeleženec: Skupni pogovor o poti naše vere; Iskanje načinov za srečanje s Kristusom; Iskanje načinov, kako se lahko zanesemo na Boga; Bodimo odprti, ne da bi se bali prihodnosti ali drugih.

Pismo 2012–2015: K novi solidarnosti bo mlade naslednja tri leta podpiralo v iskanju – v njem so namreč že začrtani koraki za pripravo Shoda za novo solidarnost, ki bo ob 75. obletnici taizéjske skupnosti in 100. obletnici rojstva brata Rogerja, avgusta 2015 potekal v Taizéju.

Letošnje srečanje ima dve posebnosti: prva so večernice v baziliki sv. Petra, ki bodo potekale v soboto, 29. decembra 2012, ob 18.00, kjer se bo več deset tisoč mladim pridružil tudi papež Benedikt XVI. in jih nagovoril. Druga pa, da bodo opoldanske in večerne molitve potekale hkrati v sedmih papeških bazilikah, mladi pa bodo za vsako molitev romali v drugo baziliko (cerkev, v kateri se bodo mladi udeležili posamezne molitve, bo označena v programski knjižici srečanja).

Program srečanja v Rimu bo osredotočen na tri molitve dnevno: zjutraj v eni od rimskih župnij, ki sodelujejo pri srečanju, opoldne in zvečer pa v eni od sedmih papeških bazilik. Med večernimi molitvami bo br. Alois nagovoril udeležence. Mladi, ki jih bodo gostile družine in skupnosti v Rimu z okolico, se bodo zjutraj srečevali s kristjani v krajevnih občestvih in odkrivali znamenja upanja v njihovih soseščinah. 30. in 31. decembra popoldne program srečanja ponuja na izbiro delavnice z 20 različnimi temami. Med drugim bodo mladi lahko obiskali Vatikanske muzeje in Sikstinsko kapelo, katakombe, se srečali z astronomom iz Vatikanskega observatorija, na nekaterih delavnicah pa bodo s člani različnih skupin premišljevali o aktualnih temah: revščini, mednarodnem miru, ekonomiji in novi solidarnosti. Koledarsko leto bodo mladi sklenili z molitvijo za mir (31. decembra 2012 od 23.00 do 24.00), sledilo pa bo srečanje Festival narodov, ki ga mladi iz različnih držav oblikujejo sami. 1. januarja 2013 bodo mlade na kosilu gostile družine, popoldne pa bodo na vrsti narodna srečanja. Ta srečanja moderirajo bratje iz Taizéja, na njih pa je v ospredju iskanje poti, kako Romanje zaupanja na zemlji nadaljevati doma ter kako skupaj napredovati k novi solidarnosti. Srečanje se bo končalo 2. januarja 2013 z dopoldanskim programom v župnijah gostiteljicah.


Skupnost bratov iz Taizéja in Romanje zaupanja na zemlji

Ekumensko skupnost bratov je leta 1940 ustanovil br. Roger v Taizéju v francoski Burgundiji. Danes skupnost združuje brate različnih krščanskih veroizpovedi iz skoraj 30 različnih držav in skuša biti znamenje sprave in miru. Skupnost ne združuje mladih v gibanje, pač pa mlade, ki sodelujejo na srečanjih, vabi, da bi bili priče miru, zaupanja in sprave v krajih, kjer živijo. Mladi so večkrat spraševali, kako naj izkušnjo bivanja v Taizéju živijo v domačem okolju. Bratje so na to njihovo vprašanje skušali odgovoriti z Romanjem zaupanja na zemlji. Od leta 1978, ko je bilo prvo tovrstno srečanje v Parizu, se mladi iz vse Evrope ter drugih kontinentov ob koncu vsakega leta v času novoletnih praznikov zberejo v enem izmed večjih evropskih mest. Od leta 2006 bratje podobna srečanja pripravljajo tudi na drugih kontinentih.


Povezanost Slovencev s Taizéjem

Slovenci smo s Taizéjem povezani že več kot 35 let, tako z romanji v Taizé v poletnem času, kot tudi preko romanj na evropska srečanja mladih. Ustanovitelj skupnosti brat Roger je Slovenijo prvič obiskal leta 1981. Leta 1987 je bilo v sodelovanju s skupnostjo bratov iz Taizéja v Šentvidu nad Ljubljano pripravljeno mednarodno srečanje mladih, kjer so se prvič srečali mladi z Vzhoda in Zahoda. Bratje iz Taizéja so na povabilo takratnega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana v Slovenijo prišli tudi 2. januarja 2007, ko so se po evropskem srečanju mladih v Zagrebu ustavili na enodnevnem obisku v Ljubljani. Slovenijo so potem zopet obiskali novembra leta 2010, ko je ob 35-letnici romanj mladih iz Slovenije v Taizé v Mariboru potekalo prvo vseslovensko taizéjsko srečanje mladih. Nazadnje so nas bratje skupaj s priorjem skupnosti bratom Aloisom obiskali letos v začetku maja, ko je Ljubljana po 25 letih znova gostila mednarodno srečanje mladih.


Koristne povezave:

Več informacij o srečanju v Rimu tudi na: www.drustvo-skam.si/esm in www.taize.fr/sl.

Novinarji se za akreditacijo lahko obrnejo na naslov [email protected].

Fotografije s srečanja bodo na voljo na povezavi.


Besedilo je pripravila Ana Tulipan iz Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine, ki je do 24. decembra 2012 na voljo za več informacij na tel. št. 01/426–84–77 ali e-naslovu: [email protected].