S pomočjo Slovenske karitas Slovenija zgradila in opremila novo osnovno šolo za 895 otrok iz Burundija

25.5.2017 Nynagung, Burudni Afrika , Akcija, Izobraževanje , Karitas

Hvala Slovenija! so besede 895 osnovnošolcev iz revnega kraja Nynagungu v Burudniju, ki so po več letih ponovno lahko začeli obiskovati šolo, ki je bila zgrajena in opremljena s pomočjo Slovenske karitas in Ministrstva za zunanje zadeve RS

Na Slovenski karitas smo v aprilu 2017 zaključili z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja Nyangungu v Burundiju«, ki ga je v letih 2015 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 110.000 EUR, Slovenska karitas pa v vrednosti 36.418 EUR iz sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike.

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva v Burudniju. V kraju Nyangungu je v 2012 hud vihar močno poškodoval zgradbo osnovne šole, 12 učilnic zidanih iz blata je ostalo brez strehe, kasneje pa jih je še dodatno uničil dež. Staršem je uspelo začasno pokriti 4 razrede, več sredstev ni bilo. Ker je bilo prostora premalo, mnogi šoloobvezni otroci iz tega kraja več let niso mogli hoditi k pouku. Starši in ravnateljica so zato prosili lokalno partnerico, v kateri deluje slovenska misijonarka s. Bogdana Kavčič, če bi Slovenija lahko pomagala s sredstvi za gradnjo nove šole. Na Slovenski karitas smo z veseljem priskočili na pomoč, ker se zavedamo, da je samo kakovostna izobrazba tista, ki bo prinesla otrokom revnega podeželskega kraja možnost za boljšo prihodnost.

Z gradnjo šole se je začelo v oktobru 2015. Zgradilo se je 12 učilnic, zbornico ter zunanje sanitarije, 6 stranišč za deklice in 6 za dečke. Šola je zgrajena iz zelo kakovostnih materialov, da je vihar v prihodnje ne bo mogel več uničiti. Kupljeni sta bili dve 10.000-litrski cisterni, ki sta nameščeni ob šoli. V cisternah se zbira deževnica in omogoča oskrbo z vodo, saj druge možnosti za oskrbo z vodo tu ni. Šola je bila opremljena tudi s šolskim pohištvom. V vsa gradbena dela je bilo vključenih 192 lokalnih delavcev iz Nyangunga in okolice, ki so na ta način lahko zaslužili za preživetje svojih družin, kajti priložnosti za dela so v teh kraji redke, in zato ima projekt še posebno vrednost. Med njimi je bilo veliko staršev 895 otrok, ki sedaj že hodijo k pouku v to šolo. Med učenci je 425 deklic in 470 dečkov. V šoli uči 17 lokalnih učiteljev in ravnateljica.

Predstavnica Slovenske karitas, Jana Lampe, je konec aprila 2017 ob terenskem obisku spremljanja projektov, ki jih podpira Karitas v Ruandi in Burundiju, obiskala učence in učitelje v novozgrajeni šoli v Nynagungu. Ob njenem obisku so se zbrali učenci ter tudi starši in učitelji ter se na njihov vesel način - s petjem in plesom - zahvalili Sloveniji za to veliko pomoč. Pripravili so transparente z napisom: Hvala Slovenija! Ravnateljica šole, ga. Maria Rosa, je povedala: »Sedaj ko je zgrajena nova šola, je tu zopet tudi življenje. Imamo zares dobre pogoje za delo, tudi zbornico, kjer se lahko z učitelji pogovorimo in načrtujemo pouk. Učenci imajo lepe učilnice in šolske klopi. Za kar smo posebej hvaležni so stranišča, ki jih prej nismo imeli. Učence poučujemo tudi o higieni prostorov. Otroci dobijo v šoli tudi malico, česar v mnogih šolah ni. Moja prisrčna in velika zahvala gre Ministrstvu za zunanje zadeve iz Slovenije in Slovenski karitas.« Učitelj po imenu Anton, ki poučuje že 23 let, je povedal: »Zelo smo zadovoljni, ker ste nam dali takšne pogoje za delo. Tudi učenci so zelo zadovoljni in se dobro učijoStarejši, že upokojeni učitelj, je povedal: »Pogoji v šoli so sedaj odlični v primerjavi s tistimi, kar je bilo včasih. Zelo sem tudi vesel, ker vidim mnogo deklic med učenkami, v mojih časih je bilo to bolj redkoUčenka Edisa, ki obiskuje 7. razred pa je povedala: »Zelo sem vesela, ker lahko hodim v to šolo. Se dobro učim. Rada bi postala medicinska sestra.«

Na Slovenski karitas se v imenu vseh otrok iz Nyangunga, ki bodo deležni dobre izobrazbe v tej šoli in s tem tudi boljše prihodnosti, vsem iskreno zahvaljujemo za podporo projektu.


Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

Več info: [email protected], 031 344 481


Besedilo izjave izražajo mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.