S skavtskimi izzivi do zdravja

10.11.2022 Slovenija Mladina, Skavt

Z novembrom Skavti počasi zaključujejo projekt Izzivaj – uživaj, preko katerega so zadnjih šest let aktivno nagovarjali k zdravemu načinu življenja. Projekt je pustil pečat na skavtih, njihovih družinah in širši javnosti. Preko zabavnih aktivnosti so ozaveščali o vplivu prehrane, gibanja in duševnega zdravja na celostno zdravje, predvsem pa ustvarili okolje, ki je spodbudno za ustvarjanje in ohranjanje zdravih navad. 

Gibanje v naravi, čas za druge, dobra dela in dobra hrana – tako bi lahko strnili glavne poudarke preteklih treh let, ko je pri Skavtih potekal projekt Izzivaj-uživaj 2.0. Ta je bil 'zgrajen' na trdnih temeljih predhodnega projekta Izzivaj-uživaj in preteklih projektov promocije zdravja, ki jih Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) izvaja že od leta 2014. 

Poleg poučnih izzivov, ki so jih na rednih srečanjih opravljale lokalne skupine skavtov, je projekt zaznamovalo tudi nekaj vseslovenskih akcij. Najbolj odmevna je bila zagotovo akcija ob Dnevu spomina februarja letos, ko so skavti postavili izzive na 33 razglednih točk po celotni Sloveniji in s tem spodbudili kar 10.000 ljudi h gibanju, druženju in osvajanju novega znanja. Vsakoletne akcije April, mesec zdravja so postregle z zanimivimi izzivi za družine, oglasno kampanjo na avtobusih, izdelovanjem cvetličnih pirhov in uporabnimi nasveti za zmanjševanje zavržkov hrane. Po zgledu popularne kuharske oddaje so organizirali veliko kuharsko tekmovanje Majstr kuhne, kjer je preko 500 otrok tekmovalo v pripravi zdravih jedi, medtem ko so imeli na voljo omejene sestavine, kuhali pa so na prostem. Iznajdljivost in kreativnost sta kar leteli po zraku!

Ponosni smo, da smo tudi v teh viharnih časih uspeli prilagajati aktivnosti tako, da so dosegle veliko število ljudi in jim dale spodbudo za uvajanje in ohranjanje zdravih navad. Naš cilj je bil, da vsak pri sebi prepozna področja, na katerih bi se lahko izboljšal in na njih naredi najprej en majhen korak. Pa še enega. Na tak način človek »shodi« po poti zdravega načina življenja in navade tudi dolgoročno ohrani. Če to stori že v mladih letih, je to odlična popotnica za zdravo in zadovoljno življenje. 
(Maja Krajnc, koordinatorka projekta Izzivaj – uživaj  2.0)

V sklopu programa je nastalo nekaj uporabnih gradiv, ki so lahko mladinskim organizacijam, pa tudi družinam in posameznikom v pomoč pri organizaciji prehrane, idejah za obroke in aktivno preživljanje prostega časa. Na povezavi si lahko ogledate Priročnik za pripravo zdravih taborov, zbirko izzivov za družine in Knjižico izzivov za posameznike. Čeprav so gradiva sestavljena z mislijo na skavtske aktivnosti, jih z lahkoto prilagodite za uporabo doma. 

Mladinski voditelji so imeli priložnost, da se udeležijo izobraževanj, ki so jih vodili strokovnjaki s področja zdravja – dietetiki, kineziologi, psihoterapevti, športni pedagogi ... Dobili so znanje in izkušnje za delo na področju zdravja ter opolnomočeni pripravili kvaliteten program, s katerim so pomembno pripomogli k omiljenju posledic epidemije, ki je za seboj pustila kar nekaj zasedenih, nesrečnih in  prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov.

Program je zajemal tudi cikel spletnih delavnic za starše, kjer jim je dietetičarka v praksi prikazala, kako organizirati prehrano v času, ko se otroci šolajo doma, starši pa ob tem še delajo. Zanimanje za delavnice je bilo veliko, zato so jih nadgradili še s tematiko vključevanja gibanja v vsakdan in skrbi za duševno zdravje.

Skavti redno izvajajo programe zdravja že od leta 2014, vsekakor pa bodo z aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Projekt Izzivaj – uživaj 2.0 je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Projekt je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.


Splošno o ZSKSS

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS ima več kot 5300 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Več na: