Sebastijan Valentan imenovan za člana Sveta Varuha za človekove pravice

27.6.2018 Slovenija Civilna družba, Cerkev v Sloveniji

Varuh človekovih pravic je z ustanovitvijo 16-članskega sveta, ki ga kot posvetovalno telo varuha določa novela zakona o varuhu in v katerem so predstavniki civilne družbe, znanosti in državnih organov, izpolnil pogoj pluralnosti, ki ga zahtevajo pariška načela, je na prvi seji Sveta (27.6.2018) poudarila Nussdorferjeva. Med člane sveta je imenovala tudi mag. Sebastjana Valantana.

Sestava sveta varuha, ki je avtonomno strokovno telo, po besedah varuhinje zagotavlja, da bodo zastopana vsa področja življenja in dela, prav tako pa bodo zastopali vse ranljive skupine.  Svet varuha, ki se je preteklo sredo sestal na ustanovni seji, se je najprej lotil poslovnika. Predstavniki civilne družbe v svetu so prvi varuh človekovih pravic Ivan Bizjak, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, Denis Miklavčič iz Sindikata kulture Slovenije Glosa, Anton Gradišek za področje zdravstva, Karel Lipič za področje okolja, Violeta Neubauer za področje enakosti spolov in Sebastijan Valentan za področje verskih skupnosti. Predstavniki znanosti so Jernej Letnar Černič s fakultete za državne in evropske študije v Kranju, Igor Pribac s Filozofske fakultete v Ljubljani in Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta. Novela določa, da sta v svetu tudi dva predstavnika vlade, po enega člana pa imajo zagovornik načela enakosti, informacijski pooblaščenec, državni zbor in državni svet. Predstavnika vlade v aktualnem svetu sta Milena Krnec Horvat in Peter Pavlin, ostalih ustanov pa Simon Maljevac (zagovornik načela enakosti), Alenka Jerše (informacijski pooblaščenec), Nataša Voršič (državni zbor) in Aldijana Ahmetović (državni svet). Svet je namenjen spodbujanju varstva človekovih pravic in krepitvi pravne varnosti. Sodeloval bo pri pripravi ugotovitev varuha o spoštovanju človekovih pravic in o pravni varnosti v Sloveniji, varuhu bo predlagal uvedbo postopka v primeru morebitnih kršitev človekovih pravic, na predlog varuha pa bo obravnaval tudi širša vprašanja spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako bo spodbujal izvajanje že podpisanih dokumentov v praksi, je pojasnila Marzelova. Mandat članov sveta je vezan na varuhov mandat. Mandat varuhinje Vlaste Nussdorfer se bo iztekel 23. februarja 2019. 

Mag. Sebastijanu Valentanu, duhovniku Nadškofije Maribor, iskreno čestitamo za imenovanje in mu želimo uspešno zastopanje verskih skupnosti v omenjenem svetu.

Tajništvo SŠK