Sinoda o družini in sveto leto Božjega usmiljenja v medsebojni uglašenosti

21.7.2015

 

“Da bi sinoda o družini in jubilejno leto usmiljena bila v medsebojni uglašenosti” se glasi želja kardinala Luisa Martineza Sistacha, nadškofa v Barceloni in enega od udeležencev lanskega izrednega ter prihajajočega rednega zasedanja škofovske sinode o družini.

V današnjem svetu oznanjati evangelij družine

Pred kratkim je izšel Instrumentum laboris, delovni dokument za redno zasedanje škofovske sinode, ki bo potekalo od 4. do 25. oktobra letos v Rimu, posvečeno pa bo družini. Zasedanje v vsej Cerkvi vzbuja veliko pričakovanje. Že izredno zasedanje oktobra 2014 je izzvalo veliko zanimanja, česar so se zavedali tudi vsi udeleženci. Lansko letna sinoda je zato bilo kot začetna vaja v razločevanju, kot ogrevanje na letošnjo, če uporabimo izraz iz sveta športa, je zapisal kardinal Sistach za vatikanski časopis Osservatore Romano.

Zanimanje, ki ga sprožata obe zasedanji, ima po kardinalovem prepričanju razlago. Pred obema dogodkoma je namreč potekalo obširno posvetovanje z vsem Božjim ljudstvom. Biti povabljen, da izraziš svoje mnenje, spodbuja zanimanje in vključi osebe, ki se do neke mere čutijo soodgovorne v sprejemanju prihodnjih odločitev.

Ko beremo Instrumentum laboris lahko vidimo voljo Cerkve, da v današnjem svetu oznanja »evangelij družine«, torej »vrednote, ki jih krščanski pogled na zakon in družino ponuja osebam in družbi«. S tega vidika lahko pričakujemo, da bo prihodnja sinoda potrdila potrebo po podpori teh temeljnih vrednot, ki v sedanji kulturi doživljajo določeno razpadanje, a vendarle kažejo svojo trajno veljavnost in rodovitnost.

Vloga družine v mestih

Velik del svetovnega prebivalstva danes živi v velikih mestih, kjer je življenje pogosto zaznamovano z izoliranostjo, osamljenostjo, s težavami v komuniciranju, z visokimi življenjskimi stroški, tudi s strahom in z nasiljem. Med ljudmi se povečuje nezaupanje v institucije, a z dvema izjemama: to sta družina in vera.

Družina v urbanem življenju nudi osebam sprejetost in družbo; oseba je ljubljena takšna, kakršna je, in ne samo zaradi tistega, kar počne ali kar ima. V družini oseba živi smisel lastne identitete: v situacijah kot sta ekonomska kriza in pomanjkanje dela, družina ponuja osebi podporo v težavah. Za Cerkev je krščanska družina prva šola vere, kjer otroci živijo prve krščanske izkušnje preko pričevanja staršev ter bratov in sester. Družina je domača Cerkev. Dobro osebe in družbe je tesno povezano s srečnim doživljanjem zakonske in družinske skupnosti.

Naloga sinode se ne more omejiti samo na besedno zvezo »evangelij družine«. Zvestobo Božji besedi o zakonu in družini mora spremljati zavzetost, da kot Cerkev ostajamo blizu družinam in jim še bolj pomagamo pri  njihovi formaciji, pred in med zakonskim in družinskim življenjem, ter da podpiramo zakonce, ki se spoprijemajo z zelo težkimi razmerami.

Družina, zvestoba in usmiljenje

Priprave na sinodo o družini so zelo intenzivne. K njim spada tudi molitev Božjega ljudstva, da bi razprave obrodile sadove, zapiše kardinal Sistach ter v nadaljevanju poudari, da mora sinoda med seboj povezati dve vrednoti: zvestobo in usmiljenje. Nekaj dni po zaključku zasedanja sinode, se bo namreč začelo sveto leto, ki ga je papež Frančišek posvetil Božjemu usmiljenju, pod geslom »Usmiljeni kot Oče«.

Cerkev je mati in učiteljica. Njeno učenje, ki je zvesto trajnemu cerkvenemu izročilu, morata spremljati globoko razumevanje in materinska nežnost. Blaženi Pavel VI. je ob sklepu drugega vatikanskega koncila prenesel sporočilo prilike o dobrem Samarijanu na Cerkev ter jo ponudil kot paradigmo aktualizacije Cerkve v sedanjem svetu. »Cerkev mora z materinsko skrbjo skrbeti za ranjene družine, ločene, ločene in ponovno poročene.« Ta tematika je bila v središču pozornosti tudi med izrednim zasedanjem lansko leto. Nujno je najti besede in poti, ki bodo »zveste trajnim vrednotam krščanske miselnosti« in bodo prav tako imele pomen za te osebe, ki se ne smejo čutiti kot »izobčene« in izključene iz Cerkve in njene skrbi, ker to pač niso.

Sinoda in sveto leto

»Prva resnica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej ljubezni, ki gre vse do odpuščanja in darovanja sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem,« je zapisal papež Frančišek v buli o napovedi izrednega jubileja Misericordiae vultus, ki se bo začel 8. decembra letos, na praznik Brezmadežnega spočetja, ko bo prav tako minevalo 50. let od zaključka drugega vatikanskega koncila.

Po pozornem branju dokumenta Instrumentum laboris in po vsem, kar je papež Frančišek povedal med sredinimi katehezami o družini, kardinal Sistach izraža prepričanje in upanje, da bo prihodnja sinoda »uglašena s svetim letom usmiljenja«, predvsem pa z duhom bule Misericordiae vultus, ter bo ponudila družinam po vsem svetu obličje, ki je zares usmiljeno. Tako bo počastila tudi drugi vatikanski koncil ter začetne besede koncilske konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et spes: »Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, predvsem revnih in trpečih, je tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In ničesar resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih.«

 

Vir: Radio Vatikan.