Sinoda o družini: Jezikovne skupine zaključile delo, začenja se priprava sklepnega dokumenta

16.10.2014 Katoliška Cerkev Škofovska sinoda

Sinodalni očetje in ostali udeleženci škofovske sinode o družini, ki poteka od nedelje, 5. oktobra, so danes zaključili z delom po desetih jezikovnih skupinah. Dopoldne so se sestali še zadnjič, sedmič po vrsti, zatem pa so generalnemu tajništvu sinode izročili rezultate svojega tri dni trajajočega dela, med katerim so pregledali poročilo Relatio post disceptationem in vanj vnesli popravke, predloge in izboljšave. Nato se je ob 10.30 v sinodalni dvorani začela dvanajsta generalna skupščina, na kateri so poročevalci skupin predstavili svoje delo, sledila pa je prosta razprava. Danes popoldne in jutri se bo pripravljalo sklepni dokument sinode Relatio Synodi, ki bo predstavljen v soboto in o katerem bodo sinodalni očetje tudi glasovali.

 

Nekateri predlogi, pripravljeni s strani skupin

Poglejmo nekaj predlogov, ki so jih za izboljšanje poročila Relatio post disceptationem predlagale skupine. Izpostavljeno je bilo, da se poročilo osredotoča na družine v krizi, ne da bi se pri tem obširneje oprlo na pozitivno sporočilo evangelija družine, na zakon kot zakrament, ki je nerazvezljiva zveza med možem in ženo, kar je še vedno zelo aktualna vrednota, v katero verjamejo mnogi pari. Zato je bila izražena želja, da bi dokument vseboval tudi jasno sporočilo spodbude in podpore zvestim zakoncem s strani Cerkve. Prav tako je bilo rečeno, da je bistvenega pomena bolje poudariti nauk o zakonu, ki je dar Boga. Spomnilo se je še na nekatere tematike, ki jih poročilo ne vsebuje, kot sta na primer posvojitev ali biotehnologija. Predlagalo se je, da se naredi večji poudarek na vlogi ostarelih oseb znotraj družine ter na družinah, ki živijo v skrajni revščini, pri čemer je treba obsoditi drame kot so prostitucija, spolno izkoriščanje mladoletnikov in delo otrok. Pomembno je izpostaviti bistveno vlogo družin pri evangelizaciji in posredovanju vere ter pri tem postaviti na svetlo misijonarsko poklicanost, je bilo povedano v sinodalni dvorani.

Glede težkih družinskih situacij je s strani skupin bilo poudarjeno, da Cerkev mora biti hiša, ki vse sprejema, tako da se nihče ne bo čutil zavrnjenega. Poudarila se je potreba po jasnejšem in ustreznejšem jeziku. Kar se tiče pristopanja k zakramentu evharistije ločenih in civilno ponovno poročenih oseb, sta bili izraženi dve točki: kot prvo, nauk se ne bo spremenil in ostaja enak, kot drugo pa je bil nakazan razmislek o obhajanju samo pod določenimi pogoji in z vidika sočutja in usmiljenja. Predlagalo se je, da se za temeljitejšo proučitev tega vprašanja ustanovi interdisciplinarna komisija. Večja pozornost je bila predlagana za ločene osebe, ki pa se niso ponovno poročile in so junaški pričevalci o zakonski zvestobi. Obenem je bila izražena potreba po poenostavitvi postopkov za ugotavljanje ničnosti zakona. Med drugim je bilo tudi poudarjeno, da sklepanje zakona med homoseksualnimi pari ostaja nemogoče, osebe s takšnimi nagnjenji pa je treba pastoralno spremljati in varovati njihovo dostojanstvo, ne da bi se pri tem to razumelo kot odobravanje njihove spolne naravnanosti in njihovega načina življenja s strani Cerkve.

 

Briefing: Kardinal Schönborn in zakonca Miano

Tudi danes je potekal briefing s p. Federicom Lombardijem, navzoči pa so še bili dunajski nadškof kardinal Christoph Schönborn in zakonca Miano. Kardinal Schönborn, ki je bil tudi moderator ene od dveh skupin francoskega jezika, je izpostavil veliko zanimanje širše javnosti glede sinode, kar po njegovem prepričanju izhaja iz dejstva, da je malo področij, ki se nas tako globoko dotikajo kot je to ravno družina. Ko v življenju pride do problemov, je družina prvo zatočišče, je zagotovilo preživetja v težkih trenutkih. In Cerkev je bila vedno zelo pozorna na to družinsko stvarnost. Kardinal je izpostavil, da je današnje razumevanje družine preveč ozko in jo enačimo samo z jedrno, nuklearno družino. Izrazil je upanje, da bo ta sinoda prispevala k razširitvi tega pogleda na družino.

Onkraj mnogih moralnih vprašanj moramo videti pozitivni temelj družine. Po kardinalovih besedah papež Frančišek ni povabil k premišljevanju o družni zato, da bi videli številne problematične situacije, s katerimi se ta sooča, ampak, da bi nam pokazal na lepoto in nujno vlogo družine, povabil nas je, da pozorno pogledamo realnost. Na drugem mestu je avstrijski kardinal izpostavil, da je papež razširil temo sinode o družini, ki se je najprej nameravala osredotočiti predvsem na antropološka vprašanja. Sam Frančišek je povedal, da čuti, da je ta širši pogled na družino Božje znamenje in povabilo. Kot tretje je kardinal izpostavil pot, na katero nas je povabil papež: najprej s konzistorijem v začetku leta, sedaj z izredno sinodo in zatem leto priprav na redno sinodo o družini. Poudaril je še pomen spremljanja družine. In sedanja sinoda je del poti, na kateri Cerkev spremlja družino od blizu.

 

Zakonca Miano sta svojo izkušnjo sodelovanja na sinodi o družini opisala kot pozitivno in lepo. Videti je bilo mogoče ljubezen Cerkve do oseb, do vsake osebe in torej tudi do družine. Izpostavila sta, da je kljub številnim težkim situacijam, ki jih družine vsakodnevno živijo, treba prav tako izpostaviti lepoto družinskega življenja, poudariti, da obstajajo tudi družine, ki se trudijo uresničevati evangelij družine. Pri tem ne gre za obsojanje ostalih situacij, ampak ravno nasprotno: pomagati jim s pripovedovanjem o lepoti družine. Zakonca Miano sta med drugim poudarila, da se je k temi družine pristopilo z resnim in realnim pogledom ter se izhajalo iz poslušanja življenjske izkušnje in ne iz nekih abstraktnih predstav.

 

Besedilo je s strani Radia Vatikan.