Skavti podarili 7.000 evrov Vincencijevi zvezi dobrote

Foto: Skavti Foto: Skavti

Lani decembra je po domovih v adventno-božičnem času gorela Luč miru iz Betlehema. Posvetila je v mnogih državnih ustanovah in na nekaterih veleposlaništvih. Slovenski skavti so 15. decembra 2018 odšli na uradno slovesnost v Novo katedralo v Linz. Po sprejemu v Linzu so člani odprave odpotovali proti Sloveniji, kjer so jih 16. decembra čakali regijski sprejemi plamena Luči miru v Litiji, Postojni in Preboldu. V akciji so zbirali prostovoljne prispevke. 

V sredo, 20. februarja, so na sedežu Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 7.000 evrov podarili Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za družine Mirenski grad. 

Skavti že od leta 1991 prinašajo luč miru do vseh ljudi v Sloveniji in vedno zbrana sredstva namenijo različnim projektom. Luč miru iz Betlehema je že od samega začetka dobrodelna akcija, saj se ob deljenju plamena luči zbirajo prostovoljni prispevki, ki jih vsako leto ob zaključku akcije podarijo različnim organizacijam. Tako so lansko leto zbrana sredstva podarili Misijonskemu središču Slovenije (projekt Albanija), Zavodu Živim (program PreŽivim) in društvu Drugi Dom. Vsaka organizacija je prejela 8.800 evrov. Od leta 2008 do leta 2018 so skavti v omenjeni akciji skupno podarili 135.560 evrov. Danes pa so Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za družine Mirenski grad, podarili 7.000 evrov. Preostanek bodo skavti namenili družbeno koristnim projektom, ki jih bodo izvedli poleti 2019.

Kot vsako leto je tudi v lanskem letu Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) v sodelovanju z Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov (ZBOKSS) ter Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo (SZSO) organiziralo slovenski del akcije Luči miru iz Betlehema. Sprejem Luči miru se je iz Betlehema preselil z Dunaja v Linz, kamor se je 15. decembra 2018 odpravilo 120 skavtov iz Slovenije. Za Slovenijo je plamen v Linzu prevzel uradni nosilec Luči miru iz Betlehema. Izbrani skavt si je s svojim delom in trudom pri skavtih, doma in v šoli to še posebej zaslužil. Za vsako regijo je bil izbran po en predstavnik, in sicer Klara Dujmovič za primorsko regijo, Matevž Jelen za mariborsko in Rok Štefan za ljubljansko regijo. Vsi trije nosilci so plamen Luči miru iz Betlehema v nedeljo, 16. decembra 2018, ponesli na regijske sprejeme v Litijo, Postojno in Prebold. Vseh sprejemov skupaj se je udeležilo okoli 500 skavtov iz 30 različnih lokalnih enot po Sloveniji.

Plamen so ponesli v večino župnij po Sloveniji. Obiskali so občine, šole, policijske postaje, zdravstvene domove in druge lokalne ustanove ter širili sporočilo miru. Z dobrodelno akcijo so se ob deljenju plamena luči zbirali prostovoljni prispevki in donacije preko SMS-sporočil. Skavti so želeli, da bi v predbožičnem času plamen Luči miru iz Betlehema zasvetil v čim več domovih in tako širil sporočilo, da je mir potrebno deliti z drugimi. Plamen predstavlja mnogo več kot le svetlobo in toploto, saj s seboj prinaša pomembno sporočilo. Geslo akcije je bilo Delimo plamen – zanetimo mir.

Med 17. in 20. decembrom so plamen Luči miru ponesli tudi predstavnikom države in drugim pomembnejšim ustanovam, med drugim predsedniku države, podpredsedniku Državnega zbora, premierju, varuhinji človekovih pravic, na policijo, vojsko, ministrstva ter veleposlaništva. Pri vseh predstavnikih so bili deležni toplega sprejema in prijaznega povabila, da jih obiščejo tudi v letu 2019. Plamen so ponesli še na najvišjo kapelico Marije Snežne na Kredarici. Zahtevne zimske odprave se je udeležilo preko 60 skavtov.

Skavti so še omenili, da praznujejo 22. februarja dan spomina, ko se z dejavnostmi znotraj organizacije spominjajo rojstva ustanovitelja skavtov, to je Roberta Badena-Powella, ki je skavte povabil, naj poizkušajo za seboj pustiti svet za spoznanje lepši, kot so ga prejeli. Zahvaljujejo se vsem, ki so kakorkoli prispevali svoj dar in tako poskrbeli, da je ta svet lepši. 

Splošno o ZSKSS
Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS ima približno 5000 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode,ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).