Škof Jamnik duhovnikom, ki delujejo po evropskih državah: 'Bodimo priče upanja in veselja do življenja'

14.3.2024 Armstorf, Nemčija Zamejci in izseljenci
Foto: A. J. Foto: A. J.

Od ponedeljka, 11., do četrtka, 14. marca 2024 je v Armstorfu v Nemčiji potekalo redno srečanje slovenskih duhovnikov, ki delujejo po različnih evropskih državah. Večina se je srečanja udeležila »v živo«, trije pa so bile zaradi različnih razlogov s sobrati duhovniki in diakonom Ralphom povezani preko internetne povezave. V torek in sredo je bil z duhovniki tudi škof Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu.

Sestanek je vodil predsednik Zveze izseljeniških duhovnikov v Evropi, gospod Dori Pečovnik, ki je na dnevni red vključil redne teme, kot je denimo pregled pastoralnih razmer v posameznih državah, gospodarsko stanje, izzivi, ki čakajo duhovnike in laike po posameznih misijah, seveda pa se vedno znova postavlja tudi potreba po novih duhovnikih za pastoralno oskrbo naših rojakov. V zadnjih letih se dogajajo zanimive spremembe, namreč ob starejših, ki radi prihajajo k maši in na različna srečanja, je posebej na posameznih misijah, denimo v Londonu, Bruslju, v Švici, pa tudi drugod, opazno število mladih, ki želijo obiskovati slovenska srečanja, različne dogodke, praznovanja, rdeča nit vseh teh srečanj pa je vedno sveta maša. Seveda se mlade družine, ali pa tisti, ki študirajo ali so naši delo v določenem mestu, vključujejo v lokalno okolje in župnije, vsaj občasna srečanja z rojaki pa so jim dragocena, tako pri ohranjanju jezika, zavesti o koreninah iz katerih rastejo in pripadnosti domovini Sloveniji. Veliko upanje je tudi to, da se marsikje laiki zelo dejavno vključujejo v delovanje misije, kar še posebej bogati pastoralno življenje in krepi pristnost občestvenih odnosov.

Škof Jamnik se je duhovnikom zahvalil za njihovo požrtvovalno delo, saj morajo prevoziti  tudi po več tisoč kilometrov na mesec, da obiščejo različne skupnosti po posameznih državah. Osebna bližina rojakom, delitev zakramentov, obhajanje svete maše so darovi, ki jih v Jezusovem imenu prinašajo ljudem. Škof je duhovnike in vse rojake povabil,  da  naj bodo v Evropi, ki se nahaja v zahtevni geopolitični situaciji, priče upanja in veselja do življenja. Naš dom je Slovenija in tudi Evropa, zato smo  odgovorni, da vsakdo prispeva svoj delež pri uresničevanju »evropskega projekta«, ki raste iz temeljnih krščanskih vrednot.