Škofijska Karitas Koper

26.5.2012 Koper Škofija Koper

»Škofijska Karitas Koper je dobrodelna cerkvena ustanova, ki jo je 6. septembra 1990 ustanovil koprski škof z namenom, da organizirano, načrtno in urejeno, udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve – karitativno in socialno služenje sočloveku (prim. 1. člen Statuta Škofijske Karitas Koper).«

Škofijsko Karitas Koper vodi ravnatelj Matej Kobal, tajništvo pa sestavljajo voditelji odborov in strokovni sodelavci. Večina dela sloni na prostovoljcih, saj je v 165 župnijah 1.478 stalnih in 1.500 občasnih prostovoljcev. Župnijske Karitas se združujejo v 5 dekanijskih in 3 območne Karitas. Pisarna Karitas na škofijski ravni se nahaja v Domu Karitas v Solkanu, poleg tega delujeta še Dom Karitas na Cesti, Dom v Soči in Center Karitas v Bertokih, kjer se izvajajo specifični programi. Centralno skladišče se nahaja v Ajdovščini. V celotni škofiji je 13 centrov Karitas, ki delujejo po dogovorjenem urniku in so namenjeni različnim dejavnostim, predvsem prvi socialni in materialni pomoči ljudem. V programih Karitas na škofijski ravni so zaposlene štiri strokovne delavke, vsi ostali so prostovoljci, ki letno opravijo več kot 100.000 ur prostovoljnega dela.

Njihovo delo zaznamuje načrtovanje ter skrb za odkrivanje, prepoznavanje in blaženje različnih stisk. Poleg tega pozornost posvečajo strokovni in duhovni podpori sodelavcev.

Programi Škofijske Karitas so obče karitativni, preventivni in specifični in zajemajo naslednja področja: pomoč zasvojenim in njihovim svojcem; delo z brezdomci; počitniški programi za družine, otroke, starejše; pomoč otrokom s programom Popoldan na cesti ter v obliki šolskih potrebščin; pomoč ostarelim in bolnim; materialna in finančna pomoč družinam in posameznikom ter pomoč v tujini (predvsem v Bosni, Albaniji in Afriki).

Izvajajo različne dobrodelne akcije, katerih namen je krepitev solidarnosti, širjenje kulture dobrodelnosti in zbiranje sredstev za pomoč ljudem. Le-te so: namenska pomoč; Pomagam pomagati; postna akcija Ne pozabimo – Streha nad glavo in Plamen upanja za otroke; Umetniki za Karitas, kolonija in potujoče prodajne razstave; Otroci nas potrebujejo, Da bo korak v šolo vesel; Posvojitev na razdaljo ter Drobiž in dar za stisko.

Leta 2000 je Škofijska Karitas Koper ustanovila Zavod Karitas Samarijan, kjer izvajajo specifične programe: materinski dom in varno hišo; Vrtnico, ustanovo za socialno rehabilitacijo oseb s težavami zaradi alkohola ter medgeneracijske centre.

Dejavnosti in poslanstvo so podrobneje predstavljeni tudi na strani http://karitas-kp.rkc.si//.


Besedilo je pripravila namestnica ravnatelja Škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.