Škofje EU opolnomočili mlade in vzpostavili mrežo COMECE Youth Net

5.10.2022 COMECE COMECE, Mladina

Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) je v sredo, 5. oktobra 2022, vzpostavila mrežo COMECE Youth Net. "To novo posvetovalno telo – navaja kardinal Hollerich – bo spodbujalo konkretno sodelovanje mladih evropskih katoličanov pri oblikovanju politik EU."

Na podlagi uspeha dveh katoliških mladinskih konvencij COMECE o prihodnosti Evrope (junij 2021 in junij 2022) je predsednik COMECE kardinal Jean-Claude Hollerich SJ, v okviru evropskega leta mladih, zagnal pobudo za vzpostavitev mreže COMECE Youth Net

To novo telo vključuje mlade delegate iz škofovskih konferenc Evropske unije, ki so stari med 18 in 35 let. Njihov mandat bo trajal dve leti. Slovensko škofovsko konferenco bo zastopal David Ogorevc.

Mreža mladih Youth Net bo spremljala delo tajništva COMECE in se posvetovala o različnih političnihvprašanjih, pri čemer bo v vse razsežnosti oblikovanja politik EU vnesla mladinsko perspektivo, pa tudi različno občutljivost mladih za aktualne politične in družbene izzive.

Kardinal Hollerich je ob predstavitvi nove pobude vsakega mladega delegata pozval, naj "mreža za mlade postane kraj resničnega bratstva, zgled, kako smo lahko bratje in sestre, ki se zavedajo svoje edinstvene kulturne identitete in so resnično združeni v različnosti".

"To novo posvetovalno telo – zatrjuje kardinal Hollerich – bo spodbujalo konkretno sodelovanje mladih evropskih katoličanov pri oblikovanju politik EU".

Predsednik COMECE je poudaril tudi pomen krepitve vloge mladih na vseh ravneh naše družbe, pri čemer je treba sodelovati z vsemi generacijami za skupno dobro v EU.

V naslednjih mesecih bodo člani Youth Net pri COMECE razmišljali o spodbujanju skupnih vrednot EU, kot so demokracija in temeljne pravice, ter svoj prispevek predstavili na skupščini COMECE leta 2023.