Slovenska karitas z MZZ podpisala pogodbo za razvojni projekt v Ruandi

18.1.2018 Ljubljana Dobrodelnost, Karitas

Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Damjan Bergant in predstavniki nevladnih organizacij, med katerimi je Slovenska karitas (g. Cveto Uršič) so 18. januarja 2018 podpisali pogodbe za sofinanciranje projektov, ki se bodo v obdobju od leta 2018 do 2020 izvajali v Podsaharski in Severni Afriki ter Sloveniji.

Ministrstvo za zunanje zadeve je projekte podprlo v skupni vrednosti 545.000 evrov. Pri izbranem projektu na področju boja proti podnebnim spremembam in trajnostnega upravljanja z energetskimi in naravnimi viri je Ministrstvo prvič spodbudilo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem.

Slovenija podpira delovanje nevladnih organizacij preko javnih razpisov za izvajanje razvojnih in humanitarnih projektov v partnerskih državah ter projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in zagovorništva. Hkrati podpira njihovo delovanje tudi v okviru razpisov za sofinanciranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so sofinancirani iz mehanizmov Evropske unije.

V regiji Podsaharske Afrike sta bila izbrana razvojna projekta Slovenske karitas in Mirovnega inštituta, ki imata dolgoletne izkušnje z izvajanjem projektov v tej regiji. Oba izbrana projekta bosta potekala v Ruandi.

Projekt Slovenske karitas bo namenjen podpori za lažji dostop in učinkovitejšo rabo naravnih virov za trajnostno preživetje najrevnejših prebivalcev na območju zahodne Ruande. Poteka v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda in tudi s Filles de la Charite (skupnost usmiljenk), kjer deluje misijonarka s. Vesna Hiti. V projektu Slovenske karitas sodeluje tudi slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. Ministrstvo za zunanje zadeve je prav v okviru javnega razpisa za obdobje od leta 2018 do 2020 prvič spodbudilo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem. Slovenska podjetja so se že do sedaj vključevala v izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, skladno z novo paradigmo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 pa želi Ministrstvo preko inovativnih pristopov še dodatno okrepiti ter spodbuditi prispevek zasebnega sektorja k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Več informacij o dogodku in projektih na tej strani.

Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas

Kontaktna oseba: [email protected]; 031 344 481