Slovenski škofje so sprejeli nove ukrepe za zaščito otrok

14.1.2020 Cerkev v Sloveniji SŠK, Zaščita otrok

Slovenski škofje so na 116. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila v ponedeljek, 13. januarja 2020, sprejeli dopolnjene Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem

Omenjene smernice so škofje dopolnili z določbami papeža Frančiška, ki jih je izdal v Ukazu glede spremembe Določila o hujših kaznivih dejanjih (4. oktober 2019 ) ter v Navodilu glede zaupnosti primerov (4. december 2019). S tem namenom, so v Smernice dodali določilo, da primer spolne zlorabe zastara po dvajsetih letih od polnoletnosti domnevne žrtve. Prenovljeno besedilo smernic vsebuje dolžnost škofov naznaniti pristojnim državnim organom (policiji oz. državno tožilstvo) vsak sum o spolni zlorabi. Nove smernice bodo vstopile v veljavo, ko jih bo potrdil Sveti sedež. Na omenjeni seji so škofje sprejeli tudi sklep o ustanovitvi posebnega finančnega sklada za kritje stroškov psihoterapevtske pomoči žrtev oz. domnevnih žrtev spolnih zlorab ali spolnega nasilja s strani klerikov, kjer pravni postopki še niso zaključeni. Že na novembrski seji SŠK so škofje sprejeli tudi sklep o imenovanju članov Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK za mandatno obdobje naslednjih dveh let.

V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli devet  ukrepov oz. odzivov: 

  1. 11. aprila 2019, Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. (https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20uveljavljanju%20nicelne%20stopnje%20tolerance%202019.pdf);

2.     8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; 

3.     5. oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo

4.     16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka

5.     10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab

6.     2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

7.     2012: dopolnitev Smernic iz leta 2006; 

8.     28. september 2009: pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem; 

9.     7. marec 2006: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Skupina svetuje tako žrtvam in njihovim svojcem kot tudi škofom ordinarijem, vendar s povsem različnim namenom: prve seznanja s postopki na cerkvenem in civilnem sodišču ter možnostih terapevtske obravnave, slednjim pa svetuje, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih ter predlaga splošne ukrepe za preprečevanje in reševanje eventualnih bodočih primerov spolnih zlorab. Poleg tega ekspertna skupina deluje kot strokovni posrednik za sodelovanje SŠK s policijo, tožilstvom, civilno- družbenimi strokovnimi organizacijami in predstavniki javnosti oziroma mediji. Skupino od leta 2019 sestavljajo štirje člani: voditelj, cerkveni pravnik, civilni pravnik in psiholog terapevt.

Statistika verskih delavcev v Katoliški Cerkvi v Sloveniji ter prijave zlorab 2009–2018 

 

2009

2010page119image170186176

2011

2012page119image170156288

2013

2014 

2015

2016page119image170345984

2017

2018

Katehisti/-nje

612

595

463

584

568

626

673

612

649

672

Redovnice

572

page119image170296256561page119image170301056

547

524 page119image170304896

509

page119image170297792519 page119image170295296page119image170296832

498

495page119image170264064

482

461 page119image170263872

Diakoni

18

27

28

31

31

29

30

30

30

30

Duhovniki

1066

1067

1050

1087

1069

1066

1046

1045

1018

1020

Škofje

10

11page119image170623360

11

11page119image170609088

9

11page119image170590976page119image170591552

14

14 page119image170893568

14

14 page119image170880448

Skupaj

2278

2261

2099

2237

2186

2251

2261

2196

2193

2197

Obravnavne prijave
domnevnih primerov zlorab

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

0

2

1

0

2

2

Odstotek

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.page119image170428288

0

0,09page119image170467584page119image170473152

0,04

page119image170378560

0,09

0,09page119image130359728

Prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ je preko Apostolske nunciature v Sloveniji z dopisom z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika SŠK msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža. Kardinal Ladaria je v pismu izrazil hvaležnost nadškofu Zoretu za sodelovanje glede priprave smernic ter da je Katoliška cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja 2019.

Več informacij o zaščiti otrok v Katoliški cerkvi v Sloveniji je na voljo na posebni spletni strani.

Za dodatne informacije kontaktirajte Tiskovni urad SŠK: [email protected]

 

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK