Sporočilo ekumenskega patriarha Bartolomeja za pravoslavno veliko noč

patriarh Bartolomej patriarh Bartolomej

»Kaj pomeni velika noč, zmaga življenja nad smrtjo, v svetu nasilja in vojn?« To vprašanje stoji na začetku sporočila, ki ga je ekumenski patriarh Bartolomej napisal za veliko noč. Le-to bodo pravoslavni verniki letos obhajali 1. maja.

Mnogi modri ljudje so si prizadevali najti rešitev za problem smrti. Pravoslavni kristjani pa praznujejo Kristusovo vstajenje od mrtvih in odločno oznanjajo, da je smrt premagana, piše patriarh. Ta vera se odseva v vseh izrazih cerkvenega življenja in je povzeta v božanski evharistiji. Slednja je središče življenja in duhovnosti krščanskega sveta in predvsem pravoslavne Cerkve. To dejstvo jo neločljivo povezuje s tistim, kar je vstajenje: »Zrno vere, adoracije in cerkvenega etosa.« Iz tega razloga je evharistično bogoslužje vedno slovesno in radostno.

Ekumenski patriarh nadaljuje, da je pretresljiv izraz in interpretacija vstajenja ter njegove prenoviteljske moči podoba Kristusovega spusta v predpekel. Gospod slave razbije vrata in kot zmagovalec odpelje s seboj Adama in Evo, to je celoten človeški rod. Stvarstvo iz temačnega kraljestva smrti preide v luč Božjega kraljestva, ki nikoli ne zaide. Vernik, ki je tako soudeležen v vstajenju, je poklican oznanjati evangelij svobode v Kristusu. Mati Cerkev, ki živi skrivnost križa in istočasno vstajenja, kliče, da bi šli naprej kot nosilci luči in da bi skupaj praznovali Božjo zveličavno veliko noč.

Ker je človeštvo preko vstajenja postalo eno samo ljudstvo, smo bili združeni v eno samo telo. Kristus je na dokončen način izničil obstoječe sovraštvo. V njem smo vsi spravljeni, prejeli smo novo in resnično življenje ter postali »sodržavljani svetnikov in sorodnikov Boga«.

Žal pa se v svetu danes nadaljujejo terorizem, vojne in na sploh ubijanje ljudi. Trpljenje in tesnoba žrtev se širita v ozračju in parata srca. Zato imajo voditelji človeštva, politični, duhovni in cerkveni – kot nadaljuje patriarh Bartolomej – nalogo in dolžnost, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se te razmere prenehale. Sredi »današnjega nesmiselnega sveta« so pravoslavni kristjani poklicati ponuditi lepo pričevanje ljubezni. Velika noč ni »trenuten beg iz krute resničnosti zla v svetu. Je neomajna gotovost, da je Kristus s smrtjo poteptal smrt, da je vstal od mrtvih, da je z nami vse dni do konca sveta.«

Vir: Radio Vatikan.