Sporočilo ob mednarodnem dnevu družin

14.5.2019 ob 15:00 Družina, Karitas, Solidarnost

Družina je, poleg socialne varnosti in možnosti za zaposlitev, najpomembnejša enota vsake skupnosti in eden glavnih stebrov, katerekoli stabilne in trajno razvijajoče se družbe. Zato je zaščita družine in njenih članov od spočetja do naravne smrti, ena iz med pomembnih vrednot Karitas v Sloveniji. Vlaganje v družino in otroke je vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje. To je še posebej pomembno v luči demografskih sprememb, ki že hromijo našo družbo.

Karitas se srečuje z več kot 20.000 družinami, ki so v materialnih in drugih stiskah. V različne programe pa je vključenih skoraj 30.000 otrok. Ob tem opozarjamo, da zelo veliko družin živi pod pragom revščine ali na robu, v težko dostopnih podnajemniških stanovanjih, z minimalnimi plačami ter v pogojih dela, ki so nenaklonjeni družini. Veliko staršev opravlja časovno nepredvidljivo, več izmensko delo in delo ob vikendih, ne glede na to, da to ni nujno potrebno za delovni proces in služi samo večjim dobičkom. To uničuje družinske odnose in primerno okolje za otroke. Starše, še posebej samohranilke(ce), ki želijo udejanjiti starševstvo, pa postavlja v neenakovreden položaj na trgu dela.

Poleg materialne revščine družinam zelo veliko stisko povzročajo tudi različne oblike zasvojenosti, še posebej alkoholizem, ki je nemalokrat vzrok ali posledica revščine. To potrjuje tudi statistika, saj imajo prebivalci vzhodne Slovenije, kjer so slabše socialno ekonomske razmere, kar 1,7 krat večje tveganje za smrt, zaradi razlogov, izključno povezanih z alkoholom, v primerjavi s prebivalci zahodne Slovenije. V Sloveniji se kar vsako tretje gospodinjstvo srečuje s problematiko alkoholizma. Negativne posledice čezmernega uživanja alkohola in odvisnosti za štirimi stenami marsikateremu otroku uničijo življenje. Po navedbi društva Žarek upanja, različni podatki kažejo, da se otroci ne počutijo varno v lastnem domu, v kolikor odraščajo v družinah, v katerih ima eden ali  imata oba starša težave zaradi čezmernega, škodljivega in tveganega pitja alkohola ali zasvojenosti z njim. Otroci staršev, ki imajo težave z uživanjem alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, imajo kar 2,7-krat večjo verjetnost, da bodo v prihodnosti fizično ali spolno zlorabljeni in 4,2-krat večjo verjetnost, da bodo med odraščanjem zanemarjeni. Naša ravnanja so izjemno pomembna za prihodnost naših otrok. Še posebej naš zgled zmernosti bo v veliko pomoč mladostnikom pri njihovih odločitvah. 

Neprecenljivi del naših družin so tudi starejši, ki v veliko primerih, napol prisilno, da ne bodo v napoto, končajo v domovih za starejše in po nekaj mesecih prenaglo in zavrženi zaključijo svoje življenje. Pomoč na domu, medgeneracijsko sodelovanje, olajšave ter spodbude za varstvo staršev in različne oblike dnevnega varstva starejših imajo še velik potencial za razvoj in potrebujejo večjo sistemsko podporo države.    

Ob mednarodnem dnevu družin Slovenska karitas poziva državne in organe lokalnih skupnosti naj še naprej podpirajo in razvijajo družini naklonjene mehanizme spodbujanja, olajšav, poenostavitev in prilagoditev. Naj bo podpora družini z vrednostnim predznakom nagrajevanja, priznanja truda in le v nujnih primerih s predznakom državne pomoči. 

 

Kontaktna oseba: [email protected], 031 228 726               

 mag. Cveto Uršič

generalni tajnik Slovenske karitas