Spravni večer v Strunjanu ob drugem zažigu križa

17.5.2012 Strunjan Škofija Koper, Sprava
Strunjanski križ - vir - Kraji eu Strunjanski križ - vir - Kraji eu

Pod križem: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!«

Župnija Marijinega prikazanja Strunjan na praznik Gospodovega vnebohoda v četrtek, 17. maja 2012, po drugem zažigu križa v Strunjanu pripravlja spravni večer z geslom Pod križem: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!«

Dogodek bo potekal po naslednjem programu:

– ob 19.00 se bo začela molitev v župnijski cerkvi pred Najsvetejšim;
– ob 20.00 bo praznično mašo daroval koprski škof msgr. Metod Pirih;
– ob 21.00 bo pred cerkvijo prikaz Zgodbe o stvarjenju, grehu, odrešenju (U. Trnkocy);
– ob 21.20 se bo začela procesija z lučkami do strunjanskega križa, ki bo potekala v tihoti;
– škof bo molil pri križu;
– udeleženci so povabljeni, da kraj dogodka zapustijo v tišini in zbranosti.

Strunjanski župljani skupaj z župnikom k spravni pobožnosti vabijo kristjane in druge ljudi dobre volje, ki ne sprejemajo dejstva, da destrukcija umetnosti ali umetnost destrukcije izkorišča strunjanski zaobljubljeni križ. Križ je znamenje odrešenja, obenem pa stoletno znamenje zaupanja rodov, ki so in še vedno prihajajo v Strunjan.


Jubiljeno leto ob 500-letnici Marijinega prikazanja

Izjava Komisije Pravičnost in mir ob ponovnem zažigu križa v Strunjanu


 

Annuncio della celebrazione di riconciliazione dal titolo
Sotto la croce: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”

 

Il giorno 17 maggio 2012, festa dell’Ascensione di Gesù al cielo, nella parrocchia dell'Apparizione di Maria a Strunjan – Strugnano, avrà luogo una celebrazione di riconciliazione dal titolo Sotto la croce: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”

L'avvenimento si svolgerà secondo il seguente programma:

– ore 19.00: preghiera di fronte al Santissimo Sacramento nella Chiesa parrocchiale;
– ore 20.00: messa solenne celebrata dal Vescovo di Koper – Capodistria, Mons. Metod Pirih;
– ore 21.00: rappresentazione, davanti alla Chiesa, della Storia della creazione, del peccato e della redenzione (U. Trnkocy);
– ore 21.20: fiaccolata in silenzio fino alla croce di Strunjan – Strugnano;
– preghiera del Vescovo presso la croce;
I partecipanti sono invitati a lasciare il luogo dell'avvenimento in silenzio e raccoglimento.

I parrocchiani ed il parroco invitano a tale celebrazione di riconciliazione non solo i cristiani, ma anche le altre persone di buona volontà che non accettano il fatto che la distruzione dell'arte o l'arte della distruzione sfrutti l'amata croce di Strunjan – Strugnano. La croce è il simbolo della salvezza e, contemporaneamente, il segno centenario della fiducia di intere generazioni, che sono venute e ancora vengono a Strunjan – Strugnano.