Srečanje mladinskih skupin: »O Bogu v javnosti«

17.2.2023 Mladina

V petek, 17. februarja 2023, je Katoliška mladina pripravila drugi tematski večer za mladinske skupine. Na srečanju so se zbrali srednješolci in mladi študentje iz mladinskih skupin, ki delujejo po progamu Life Teen, poleg njih pa še nekatere druge mladinske skupine. Večer je bil naslovljen: »O Bogu v javnosti«.

Po uvodni motivaciji, ki je mlade uvedla v tematiko, je spregovoril gost, Jakob Praznik, vodja mladinske skupine pri Pohodu za življenje, sicer pa študent zdravstvene nege, aktivni gasilec in sodelavec pri več skupinah v domači župniji. Predstavil je začetke svojega javnega delovanja. Pohodu za življenje se je pridružil na očetovo pobudo, in sicer sprva kot redar. Ker se je v incidentu med udeleženci shoda in njihovimi nasprotniki izkazal z mirnim odzivom, so ga organizatorji povabili v svojo ekipo. Najprej je bil član mladinske skupine, pred približno enim letom pa je prevzel njeno vodenje.

Jakobov namen ni bil mlade prepričati, da bi se vključili v katero od organizacij, temveč jih predvsem spodbuditi, da bi jih teme, kot so splav, evtanazija, LGBTQ+ problematika in druga družbena vprašanja, začele zanimati. V družbo smo namreč vključeni vsi, zato je pomembno, da jo sooblikujemo. Tudi sam se je družbeno aktiviral, ker mu je mar, v kakšnem okolju živimo.

Drugi del večera je bil posvečen pogovoru po malih skupinah. Mladi so lahko spregovorili o občutjih, ki jih doživljajo, ko se morajo izpostaviti z mnenjem, ki je velikokrat drugačno od večinskega, ter razmišljali, s katerimi družbenimi vprašanji se srečujejo v svojem življenju, kako se nanje odzivajo in kaj lahko sami prispevajo družbi. Nekateri so se o perečih temah že pogovarjali v mladinskih skupinah, med prijatelji ali v šoli, druge pa soočenje z njimi še čaka. Ugotovili so, da pri zagovoru svojega stališča za kristjana ni najpomembneje, da drugače mislečega na vsak način prepriča, ampak da jasno, argumentirano in predvsem spoštljivo predstavi svoje mnenje.

Večer se je zaključil z adoracijo in s slavljenjem, ki ga je vodil mladinski bend iz Mozirja. Tako smo misli, ki so se porodile med nagovorom in pogovorom, položili pred Gospoda s prošnjo, naj nam pomaga, da bomo zmogli z njegovo ljubeznijo izražati svojo vero v javnosti.

Aleks Birsa Jogan