Srečanje sodnikov metropolitanskih sodišč v Mariboru

22.11.2023 Maribor Cerkveno sodišče, Cerkveno pravo

Na sedežu Nadškofije Maribor je v sredo, 22. 1. 2023, potekalo srečanje sodnikov in drugih uslužbencev metropolitanskih cerkvenih sodišč iz Maribora in Ljubljane. Gostitelj srečanja je bil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki se je uvodoma vsem sodelavcem na sodišču zahvalil za njihovo požrtvovalno in zahtevno delo v iskanju resnice in moralne gotovosti v ničnostnih zakonskih pravdah, kakor tudi v kazenskih in drugih zadevah.

Cerkveni sodniki so na omenjenem srečanju pregledali območno zakonodajo v luči Zakonika cerkvenega prava in predlagali nekatere dopolnitve ter spremembe, saj se tudi Cerkev sooča z vedno novimi izzivi. Eden takšnih je nedavna odločitev vatikanskega Dikasterija za nauk vere, ki jo je potrdil papež Frančišek, da je mogoče krstiti transspolne osebe, tudi če so bile deležne hormonskega zdravljenja ali operacije za spremembo spola, prav tako pa se odpira možnost, da bi transspolnim in homoseksualnim parom dovolili opravljati službo krstnih botrov.

Udeleženci so delovno srečanje zaključili s pogovorom o aktualnih temah in se seznanili z najnovejšimi dognanji na kanonskopravnem področju in področju državnega prava, ko se ta dotika vprašanj, povezanih z versko svobodo in Katoliško cerkvijo.

Dr. Sebastijan Valentan,
podpredsednik Metropolitanskega sodišča Maribor