Srečanje stolnih kapitljev na Gori nad Sodražico

10.6.2024 Novo mesto Škofija Novo mesto

V Cerkvi na Slovenskem imamo poleg šestih škofij in dveh metropolij tudi stolne kapitlje: Stolni kapitelj Ljubljana, Maribor in Novo mesto.

Kot starodavne cerkvene ustanove so kapitlji veliko pripomogli pri verskem življenju in upravljanju posamezne škofije. Novomeški kolegiatni kapitelj je bil več kot 500 let povezan z ljubljanski škofijo. Po ustanovitvi Škofije Novo mesto je postal Stolni kapitelj Novo mesto.

Po drugem vatikanskem koncilu se je vloga stolnih kapitljev bistveno spremenila. Sedaj je osredotočena na skrb za duhovno življenje in lepoto bogoslužja v stolnih cerkvah. Povečali pa so se tudi stiki med kanoniki stolnih kapitljev. V ta okvir sodijo tudi letna srečanja kanonikov naših treh kapitljev. Po nekaj letnem premoru zaradi COVIDA so se letos na povabilo Stolnega kapitlja Ljubljana srečali v ponedeljek, 10. junija, na Gori nad Sodražico. Udeležili so se ga kanoniki iz vseh treh kapitljev, med njimi tudi ljubljanski pomožni škof in stolni dekan Franc Šuštar, stolni dekan Janez Lesnika iz Maribora, prošt Janez Gril iz Novega mesta in drugi. Srečanja se je udeležil tudi upokojeni novomeški škof Andrej Glavan.

Srečanje so začeli z mašo, somaševanje, ki ga je vodil škof  Franc Šuštar. V mašnem nagovoru je kanonik Franci Petrič predstavil življenje božje služabnice Magdalene Gornik, ki je bila doma iz Gore in je tudi pokopana na tamkajšnjem pokopališču. Postopek lepo napreduje, zato smemo upati, da bo na koncu razglašena za blaženo, še posebej zato, ker se je prepričanje med ljudmi o njeni svetosti neprekinjeno ohranilo do danes. Ljudje so vedno prihajali na njen grob in se ji priporočali, odkar pa se je začel postopek pa prihajajo še v veliko večjem številu.  Pot na Goro je sedaj dobro označena, na vseh krajih, povezanih z njenim življenjem so lepo označeni z informativnimi tablami, za kar so sta zaslužni župnija in občina Sodražica. Po maši smo kanoniki pomolili ob grobu Magdalene Gornik in si med drugim ogledali tudi hišo, kjer je na koncu živela in umrla. Čeprav nekoliko prenovljena še vedno ohranja podobo in Magdaleninega časa.  Kanoniki smo menili, da bi lahko bi služila kot muzej, v katerem bi si obiskovalci lahko ogledali stvari in predmete, povezane z njo.

Kanoniki smo srečanje zaključili z obiskom in molitvijo v Marijini romarski cerkvi v Novi Štifti.

prelat dr. Janez Gril, prošt

Vir novice in več fotografij: Škofija Novo mesto