Stališče SŠK v zvezi z delovanjem duhovnika Roza Palića v Sloveniji

21.8.2023 Cerkev v Sloveniji Duhovni program

Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) so bili v zadnjem času opozorjeni na številna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z delovanjem duhovnika Roza Palića iz tržaške škofije. Na 141. izredni seji, ki je potekala 9. avgusta 2023, so škofje sklenili, da duhovniku Rozu Paliću s strani SŠK ni izdano dovoljenje za izvajanje dejavnosti duhovnih seminarjev ali predavanj v Sloveniji. Zato škofje odsvetujejo vernikom, da se v tujini udeležujejo njegovih srečanj in t. i. eksorcizmov. Animatorji in voditelji molitvenih skupin, ki delujejo na osnovi pobud duhovnika Roza Palića, naj se obrnejo na generalnega vikarja svoje (nad)škofije.

Duhovniki, redovniki ali laiki, ki želijo organizirati molitvena oz. duhovna srečanja ali predavanja z gosti iz tujine, morajo predhodno pridobiti soglasje SŠK (prim. SSŠ 11/2017, 226). Dovoljenje mora pridobiti organizator oz. odgovorna oseba, ki ima stalno bivališče oz. sedež v Republiki Sloveniji preko obrazca na spletni strani SŠK (https://katoliska-cerkev.si/dokumenti-in-publikacije/obrazci). Gostujoči predavatelj mora imeti dovoljenje SŠK oz. krajevnega ordinarija za izvajanje vseh zasebnih ali javnih predavanj, duhovnih seminarjev, t. i. duhovnih ozdravljenj, molitev, vodenje duhovnih vaj in drugih oblik oznanjevanja katoliškega nauka (prim. kann. 386 in 392 ZCP). K prošnji je potrebno priložiti vsaj eno prilogo, ki dokazuje verodostnojst gostujočega predavatelja in iz katere je razvidna skladnost njegove vsebine s katoliškim naukom. Priložena dokazila morajo biti datumsko ažurna in aktualna.