Sveti oče: Ne zmerjajte, ne glejte s poželjivimi očmi ženo svojega bližnjega in ne prisegajte!

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnje bogoslužje nam predstavlja še en odlomek iz Govora na gori, ki ga najdemo v Matejevem evangeliju (prim. Mt 5. 17-37). V tem odlomku hoče Jezus pomagati svojim poslušalcem ponovno prebrati Mojzesovo postavo. To kar je bilo rečeno v stari zavezi, je bilo res? Da, bilo je res, a ni bilo vse! Jezus je to prišel dopolnit in dokončno razglasit Božjo postavo, vse do zadnje pičice. Zato nam prikaže njen izviren namen ter izpolni njene pristne vidike. To stori tako preko pridiganja in še bolj preko darovanja samega sebe na križu. Tako Jezus uči, kako v polnosti izpolnjevati Božjo voljo, in uporablja to primero, kot 'večjo pravičnost' glede na pismouke in farizeje (prim. v. 20). Pravičnost, ki jo poživlja ljubezen, dejavna ljubezen, usmiljenje. Zato je pravičnost sposobna uresničevati bistvo zapovedi, ter se izogniti nevarnosti formalizma: »To lahko, to ne smem. Do tu lahko, od tu ne več! Nikar! Več od tega, več od tega, več!« S temi besedami je papež Frančišek začel nedeljski opoldanski nagovor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na 6. nedeljo med letom. Po molitvi, blagoslovu ter pozdravih je papež Frančišek ponovno zatrdil: »Ne pozabite: nikar ne zmerjajte, ne glejte s pokvarjenimi, s poželjivimi očmi ženo svojega bližnjega in ne prisegajte. To so tri stvari, o katerih Jezus govori in je z Njim to zelo lahko!«

Ne ubijaj!

V današnjem evangeliju gre Jezus skozi tri vidike, tri zapovedi: uboj, prešuštvo in prisega. Glede zapovedi 'ne ubijaj'. On zatrdi, da je kršena, ne samo ob dejanskem uboju, temveč med obnašanjem, ki prizadene dostojanstvo človeške osebe, vključno s sramotilnimi besedami (prim. v. 22). Seveda, da nimajo sramotilne besede iste teže in krivde kot umor, so pa v isti liniji, saj so začetek in razkrivajo isto zlohotnost. Jezus nas poziva, naj si ne delamo lestvic žalitev, temveč naj imamo vse za škodljive, če je za njimi namen, storiti bližnjemu hudo. Jezus pokaže na en primer. Zmerjanje. Navajeni smo zmerjati, kakor pozdravljati 'dober dan'. To je na istem nivoju kot uboj. Kdor zmerja brata, ubije v svojem srcu brata. Prosim vas, nikar ne zmerjajte! S tem nič ne pridobimo.

Prešuštvo

Druga dopolnitev se nanaša na poročno zakonodajo. Prešuštvo je bilo mišljeno kot kršitev pravice do lastnine moškega nad žensko. Jezus pa gre nasprotno v korenino zla. Kakor se pride do uboja preko sramotenja, žalitev in zmerjanj, tako se pride do prešuštva preko namere poželeti neko žensko, ki ni lastna žena. Prešuštvo, kakor kraja, pokvarjenost in vsi drugi grehi, so najprej spočeti v naši notranjosti, in ko je enkrat v srcu prišlo do napačne odločitve, se ta udejanji v dejanskem obnašanju. Jezus pravi, tisti, ki gleda s poželjivostjo drugo žensko, ki ni njegova žena, je v svojem srcu prešuštnik, stopil je na pot prešuštva! Malo premislimo o slabih mislih, ki prihajajo, saj so na istem nivoju.

Ne prisegaj!

Jezus nadalje pravi svojim učencem, naj ne prisegajo, če je prisega znamenje negotovosti in dvoličnosti, s katerima se naj bi odvijali medčloveški odnosi. S tem se zlorabi Božjo avtoriteto za zagotavljanje naših človeških dejanj. Raje kot to, smo poklicani vzpostavljati med nami, v naših družinah ter po naših skupnostih ozračje jasnosti ter medsebojnega zaupanja tako, da nas bodo imeli za iskrene, ne da bi se nam bilo potrebno zatekati se za kredibilnost k dodatnim posegom. Nezaupanje in medsebojna sumničavost vedno ogrožata vedrost v odnosih.

Ne 'fasadni', temveč 'bistveni' kristjani

Devica Marija, žena učljivega poslušanja ter vesele poslušnosti, naj nam pomaga, da se bomo vedno bolj približali evangeliju, da ne bomo 'fasadni', temveč 'bistveni' kristjani! To pa je mogoče z milostjo Svetega Duha, ki nam omogoča, da vse delamo z ljubeznijo, ter tako v polnosti izpolnimo Božjo voljo.

Vir: Radio Vatikan.