Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

30.7.2018
Fotografija je simbolična - Foto: Družina Fotografija je simbolična - Foto: Družina

30. julij je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.

Trgovina z ljudmi je pojav, ki je znan človeštvu vse od njegovega obstoja. Po nekaterih podatkih naj bi bilo danes 40 milijonov ljudi, ki so prisiljeni v eno izmed oblik novodobnega suženjstva. Razsežnosti trgovine z ljudmi so v sedanjem svetu pokazatelj, da se le-ta ne pojavlja le na revnih območjih. Problematika je torej večplastna. Najpogostejše pojavne oblike so prisilna prostitucija, prisilno delo, prisilne poroke, služabništvo, prisilno beračenje in trgovanje z organi, tkivi in krvjo. Trgovina z ljudmi grobo posega v dostojanstvo in svobodo posameznikov, žrtev izkoriščanja. Vzroki za njen obstoj so različni, nanašajo se na sistemske težave družb, kot so poglabljanje revščine, prisilne migracije, strukturni rasizem ter druge oblike diskriminacije in izključevanj. Begunci, ki bežijo iz območij vojnih konfliktov, so še posebej izpostavljeni večji nevarnosti za zasužnjevanje. Na lokalni ravni so elementi trgovine z ljudmi vse bolj vidni v nekaterih gospodarskih panogah – gradbeništvo, kmetijstvo, transport, gostinstvo. Še posebno ranljivi so delavci migranti, ki v tuji državi ne poznajo jezika in svojih pravic.

Obstaja veliko različnih načinov, kako ljudje pristanejo v izkoriščevalskem krogu trgovine z ljudmi, vsem pa je skupno, da trgovci z ljudmi izkoristijo njihovo ranljivost. Pogosti so primeri, ko so žrtve preslepljene o delu, ki jim je obljubljeno, in pristanejo na zelo izkoriščevalske pogoje dela. Ko je žrtev enkrat v spirali trgovine z ljudmi, je izstop videti nemogoč. Če so se trgovci v preteklosti posluževali fizičnega nasilja, s katerim so žrtve ustrahovali, so danes razvili subtilnejše metode nadzora, kot je psihično nasilje, čustveno izsiljevanje in nalaganje finančnih dolgov.

Dejstvo je, da gre pri trgovini z ljudmi za trpinčenje posameznika, ki sčasoma izgublja človeško dostojanstvo in uničuje osebno integriteto. Slovenska karitas že vse od leta 2006 izvaja projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev. V letošnjem polletnem obdobju so tako nudili celostno oskrbo in pomoč 33 osebam. Slovenska karitas želi tudi s preventivnim delovanjem – ozaveščanjem otrok, mladostnikov in lokalnih skupnosti – prispevati k zmanjševanju trgovine z ljudmi. Slednje zahteva osnovno razumevanje, da sta ženska in moški med sabo enakopravna ter da ima vsako človeško bitje dostojanstvo in bi moralo biti kot takšno tudi obravnavano.

 

Mag. Cveto Uršič
Generalni tajnik Slovenske Karitas

Več informacij na tel. 01/300–59–62/60; E: [email protected]