Svetovni molitveni dan žensk na temo Naj prevlada pravičnost

1.3.2012 Molitev
Svetovni molitveni dan žensk 2012 Svetovni molitveni dan žensk 2012

Svetovni molitveni dan žensk na temo Naj prevlada pravičnost bo potekal v petek, 2. marca 2012 v več kot 170 državah po svetu. V Sloveniji bodo ekumenski dogodek obeležili z bogoslužji v (nad)škofijah po naslednjem razporedu:

  • že v četrtek, 1. marca 2012, bo v župnijski cerkvi sv. Križa v Rogaški Slatini ob 16.00 predstavitev Malezije ob diapozitivih;
  • v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja na Gosposvetski ulici 9 v Ljubljani ob 18.00 bo bogoslužje potekalo v slovenskem in nemškem jeziku;
  • v binkoštni cerkvi na Ciril-Metodovi ulici 1/a v Murski Soboti ob 18.00;
  • v prostorih evangelijske (binkoštne) cerkve na Industrijski cesti 2/e v Izoli bo ob 18.30 potekala katoliška maša, ob 19.15 pa ekumensko bogoslužje;
  • v cerkvi Sv. Rešnjega Telesa na Radvanjski ulici 19 v Mariboru ob 18.45;
  • v kapeli pastoralnega doma v Škocjanu pri Turjaku ob 19.30.

Nabirka ob letošnjem svetovnem molitvenem dnevu žensk bo namenjena vzgoji in preventivi v boju proti aidsu ter preprečevanju trgovine z ljudmi.

Svetovni molitveni dan žensk je nastal v 19. stoletju, ko so krščanske ženske iz ZDA in Kanade začele z različnimi oblikami sodelovanja v podporo misijonski dejavnosti žensk doma in po svetu.

Svetovni molitveni dan žensk je svetovno žensko ekumensko gibanje, ki goji molitveno dejavnost in stike po različnih državah sveta, prvi petek v marcu pa vsako leto javnost povabi k dnevu skupne molitve. Molitveno bogoslužje vsako leto napišejo ženske iz druge države, ta država pa ob tem postane predmet molitve na dan, ki se začne, ko se zdani nad otočjem Tonga v Pacifiku in se nadaljuje po vseh celinah, dokler se približno 36 ur pozneje ne konča zadnje molitveno bogoslužje dneva na otočju Samoa. Letos so molitev napisale ženske iz Malezije.

Logotip svetovnega molitvenega dneva žensk je nastal leta 1982, ko so bogoslužje pripravile krščanske ženske z Irske. Sestavljen je iz štirih puščic v obliki keltskega križa, ki kažejo v središče s štirih strani neba. Puščice so oblikovane kot štiri klečeče osebe v molitvi, krog pa predstavlja svet in ekumensko edinost, kljub različnosti.

Gibanje svetovni molitveni dan žensk vsaka štiri leta pripravi tudi mednarodno srečanje, na katerem ima vsak narodni odbor možnost predlagati temo in primerne svetopisemske odlomke ter ponuditi sodelovanje pri sestavi in oblikovanju bogoslužja. Med srečanjem komisija oceni predloge ter določi teme in države, ki bodo pripravile molitveni dan za naslednja štiri leta. Posamezna izbrana dežela ne izbira svoje lastne teme, ampak temo določi mednarodni izvršni odbor, z odločitvijo pa se delegatke narodnih odborov seznanijo na mednarodnem srečanju.

Spletna stran svetovnega molitvenega dneva žensk: www.worlddayofprayer.net.