Teološki simpozij z naslovom Ali in zakaj nas je verne strah?

10.4.2012 Stična, Maribor, Mirenski grad in Kančevci Duhovniki, Izobraževanje

V Stični, Mariboru, na Mirenskem gradu in v Kančevcih bo v tednu po veliki noči od torka, 10. aprila 2012, do srede, 9. maja 2012, potekal teološki simpozij z naslovom Ali in zakaj nas je verne strah?

Simpozij bo na vseh štirih krajih potekal od 9.00 do 13.00: v torek, 10. aprila 2012, v cistercijanski opatiji v Stični na naslovu Stična 17, v sredo, 11. aprila 2012, v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru, v četrtek, 12. aprila 2012, na Mirenskem gradu na Mirnu 216 ter v sredo, 9. maja 2012, (namesto rekolekcije) v Domu duhovnosti v Kančevcih na naslovu Kančevci 38.

Izbor in utemeljitev teme

Papež Benedikt XVI. je z motu proprijem, ki nosi naslov Porta fidei, napovedal leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra 2012. Med drugim pravi, da »vera zahteva tudi družbeno odgovornost do tega, kar verujemo. Cerkev na binkoštni dan jasno pokaže to javno razsežnost verovanja in oznanjevanja svoje vere vsem ljudem brez strahu. Dar Svetega Duha nas usposobi za poslanstvo in utrjuje naše pričevanje tako, da je to iskreno in pogumno.«

Kot priprava na leto vere bo služil tudi teološki simpozij z naslovom Ali in zakaj nas je verne strah? Ob tem vprašanju si bodo na simpoziju postavljali še druga vprašanja, kot so: Je strah, ki ga lahko doživljamo na različne načine, posledica osebne in družbene polpreteklosti? Je morda strah pred prihodnostjo pomanjkanje zaupanja v Boga? Kako je z našo vero? Nam v temine naše notranjosti sije svetloba Vstalega?

Predstavitev predavateljev in obravnavane tematike        

  1. Prof. dr. Janez Juhant: Kleriki med strahovi časa in vero, ki osvobaja (45 minut)

V predavanju bosta izpostavljena pojem in odnos človeka (človeštva) do strahu v preteklosti, upoštevajoč filozofa Sørna Kierkegaarda (1813–1855), ki primeren odgovor na človekov strah vidi v judovsko-krščanskem izročilu, posebej v nauku o izvirnem grehu. Po njegovem premagovanje strahu omogoča zaupanje v Boga (sinovska vdanost). Sledilo bo razmišljanje o sodobnem strahu človeka brez Boga, v zadnjem delu pa bo predstavljena refleksija o anketi duhovnikov, ki so podali svoje mnenje o odnosu do strahu.

  1. Prof. dr. Drago Karl Ocvirk: Kako se v strup preobrača! Religijsko in politično reguliranje strahu (20 minut)

Vir strahu je nagon po ohranitvi in je zato v službi življenja. Človeštvo je svojo biološkost prevedlo v svoj svet in izdelalo mehanizme za zaščito življenja. Med njimi sta za reguliranje strahu nadvse pomembni religija in politika, ki urejata vprašanje smisla oz. skupnosti. Kako uspešni sta pri tem in zakaj se pogosto sprevržeta in generirata strah, namesto da bi ga regulirali?

  1. Doc. dr. Marjan Peklaj: Ljubezen premaga strah (20 minut)

V Svetem pismu ima strah različne pomene. Pomeni negativno čustvo, ki človeka spravlja v trepet in beg ali ga hromi, da si ne more pomagati. Je strah pred sovražnikom, pred negotovo prihodnostjo, pred smrtjo, pred Božjo kaznijo za greh. Je pa tudi strah, ki je temelj življenjske modrosti, strah Gospodov, ki pomeni pravilen odnos do Stvarnika in stvari, tudi do sebe. Nova zaveza govori o premagovanju prvega strahu z vero in ljubeznijo.

Simpozij z zanimivimi predavanji udeležence želi obogatiti z novimi spoznanji in praktičnimi napotki.


Dodatne informacije dobite pri koordinatorju za teološke simpozije izr. prof. p. dr. Slavku Krajncu OFMConv, tel. 02/801–97–30, e-naslov: [email protected].