Tiskovna konferenca Nadškofijske karitas Maribor o donacijah, aktualnih stiskah in pomoči Karitas

V petek, 25. maja 2018, je potekala tiskovna konferenca Nadškofijske karitas Maribor o donaciji treh Lions klubov Maribor, aktualnih stiskah med nami in pomoči mariborske Karitas ter pobudi Zlati dobrotnik Karitas.


Donacija – projekt 'Donirana hrana'
Nadškofijska karitas Maribor od oktobra 2016 v Mariboru izvaja projekt 'Donirana hrana' pod okriljem in s pomočjo treh mariborskih Lions klubov. 

ga. Valentina Plemenitaš, predsednica Lions klub Maribor – Zarja v imenu vseh treh mariborskih Lions klubov in sicer predsednika Lions kluba Maribor Romana Tadina in Aleša Borka Lk Maribor Piramida:

Projekt Donirana hrana je največji slovenski projekt slovenskih LIONOV. Smo člani Mednarodnega združenja Lions klubov. Pri izpolnjevanju našega osnovnega poslanstva POMAGAMO, smo se v zadnjih letih srečevali z mnogimi stiskami ljudi, veliko se jih težko prebije iz dneva v dan, kar pa je najbolj zaskrbljujoče, da so lačni pri obilici hrane, ki se zavrže in je povsem neoporečna. Zato smo si v Zvezi Lions klubov Slovenije in posameznih Lions klubih zadali nalogo, da nekaj naredimo proti temu. Tako se je začel projekt Viški hrane, ki smo ga preimenovali v Donirana hrana. S tem smo opozorili, da obstaja pot, kako užitno hrano, namesto da konča med biološkimi odpadki, zagotoviti tistim, ki jo potrebujejo. V okviru projetka LIONI skupaj z drugimi prostovoljci vsak dan ob zaprtju 70 trgovin v 27 krajihprevzamemo neoporečno hrano in jo dostavimo prejemnikom v zbirne centre-razdelilnice, najpogosteje v socialne ustanove kot so Varne hiše, razna zavetišča, enote Rdečega križa, Karitas in drugim. Hrano razdeljujemo prejemnikom po svojih kriterijih ali kriterijih Centrov za socialno delo, s katerimi tudi zelo dobro sodelujemo. Skupno število prejemnikov hrane presega 2.500 in se ves čas povečuje. Samo letos smo s to hrano v Sloveniji omogočili več kot 2 miljona obrokov. 

Ideja je nastala pri članicah Lions kluba Maribor Zarja, projekt pa so v okviru Zveze Lions klubov v februarju leta 2013 prve začele izvajati članice Lions kluba Celje Mozaik. 

Tudi LK Zarje smo v oktobru leta 2013 pričele same izvajati projekt in s svojimi vozili od enega trgovca Mercator d.d. dostavljale hrano v Zavetišče za brezdomce. Na pomoč sta nam priskočila tudi ostala moška kluba in z nakupom vozila smo omogočili varen prevoz hrane in razvoj projekta, ki se je v mesecu maju 2014 začel izvajati s pomočjo Centra za socialno delo Maribor. 

V oktobru 2016 smo Distrikt 129 Slovenija in vsi trije mariborski klubi izvajanje projekta dogovorili z Nadškofijsko karitas Maribor.

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je izvajanje projekta preko Ljudske kuhinje Betlehem pri Nadškofijski karitas Maribor tisto, kar ljudje potrebujejo. Večina je v hudi finančni stiski ali z zdravstvenimi težavami. Zato smo izvajalcu, ki nam je priskočil na pomoč, zelo hvaležni. Skupaj z izvajalcem bomo še nadalje skrbeli za razvoj in ohranitev projekta. 

Letos smo članice LK Maribor Zarje ob 10. obletnici ustanovitve sredstva Dobrodelnega koncerta namenile prav razvoju projekta Donirana hrana. Del sredstev sta prispevala tudi oba moška kluba in tako je mogoče predati ček v višini 5.000, 00 evrov.


Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor
Nadškofijska karitas Maribor se je kot izvajalska organizacija vključila v projekt 'Donirana hrana' oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor - Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo 7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), katere poslujejo na področju Mestne občine Maribor. Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pa še pet trgovin Lidl. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo naši prostovoljci Karitas hrano v 16 trgovskih centrih v Mariboru (1 x Mercator, 1 x Spar, 2 x Interspar, 3 x Tuš, 4 x Hofer, 5 x Lidl). 

Na Nadškofijski karitas Maribor si prizadevamo za celostni, psihosocialni pristop do prejemnikov materialne pomoči. Z vsemi prejemniki pred vključitvijo v program opravimo t.i. prvi socialni pogovor, tekom koledarskega leta pa še 1-2 socialna pogovora, t.i. spremljanje, v katerem ugotavljamo potrebe po nadaljnji vključenosti v program in skupaj iščemo rešitve za njihove življenjske situacije. 

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina prejetih živil na dnevni ravni omogoča, da lahko po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključimo 21-22 prejemnikov donirane hrane ali 54-66 oseb dnevno. 

Na dan 22.5.2018 je v program vključenih 133 unikatnih (enkrat štetih) uporabnikov, t.j. 83 družin in 47 posameznikov s skupaj 320 družinskimi člani. Delež samskih oseb je 32,2%. Delež družin, ki imajo 6 – 12 družinskih članov je 13,2 %. 

V letu 2018 smo vključili 42 novih uporabnikov. 

Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitas, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s tremi (3) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2017, ko je v celotnem letu sodelovalo 23 prostovoljcev Karitas ter opravilo 2.788 ur prostovoljnega dela ter prevozilo 13.517 km. Zbrana hrana v letu 2017: 53 t(sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki).

S tokratno donacijo Lions klubov Maribor bomo vsekakor lahko zagotovili ne zgolj izvajanje projekta temveč glede na dogovor o vsakoletnem podprtju in skrbi za razvoj projekta 'Donirana hrana' njegovo širitev in še kakovostnejšo storitev ter pomoč socialno ogroženim v širšem mariborskem okolju. Zahvaljujemo se za podporo tudi Mestni občini Maribor ter vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej. 


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim 
Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. 

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače). 

Do današnjega dne je bilo v letošnjem letu realiziranih čez 2.276 prošenj za materialno pomoč, s katero smo pomagali kar 4.663 osebam. 570 prošenj za oblačila, 1.598 razdeljenih prehranskih paketov, 196 pomoči pri plačilu najosnovnejših življenjskih potrebščin.

Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. 

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas - sv. Martin dnevno nudimo prenočišče med 20 - 23 osebam, v dnevno oskrbo zavetišča se vključuje tudi do 40 oseb, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 65 osebam.

Trenutno v mreži 93 ŽK razdeljujemo II. dobavo hrane iz sklada EU za pomoč najbolj ogroženim. 

V tem tednu poteka letovanje starejših v Sončni hiši v Portorožu, pripravljamo tudi letovanje za mamice in otroke iz naših dveh materinskih domov (Mozirje in Žalec) ter dva termina letovanj družin. Otroci bodo letovali v okviru počitnic Biserov. Predvidevamo, da bomo kot lani omogočili letovanje 123 osebam. 


Stiske so velike, zato zahvala ter prošnja mnogim darovalcem ter dobrotnikom: 

Ljudem v dolgoletnih stiskah poskušamo vrniti veselje in pogum tudi tako, da jih vključujemo v svoje delo, se skupaj z njimi učimo koristnih spretnosti in gradimo skupnost. Iskrena hvala za podporo, ki je mnogim olajšala življenje.

Poleg brezposelnih in starejših je vse več revnih tudi med tistimi, ki imajo neredno delo ali delajo za minimalno plačo. Še naprej vas prosimo za pomoč za številne ljudi v stiski, ki živijo v pomanjkanju in nemalokrat v slabih bivalnih pogojih ter bolezni. 

Skupaj pomagajmo družinam, starejšim in posameznikom, da preživijo in živijo. Iskrena hvala!


Zlati dobrotnik
Zlati dobrotnik Karitas lahko postane vsak, ki je odprtih rok in dobrega srca. Vabimo vas, da se pridružite tudi Vi tej družini dobrote in s svojim darom ciljno pomagate tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč v današnjem času. 

Svoj dar lahko nakažete: TRR: IBAN SI56 6100 0001 7036 942Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: HDELSI22, Koda namena: CHARZlati dobrotnik, Referenca: SI00 294040

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si