Tretji strokovni posvet za sodnike in uslužbence Metropolitanskega cerkvenega sodišča Maribor ter zagovornike v cerkvenih kazenskih postopkih

Osrednje predavanje je imel predsednik sodišča dr. Stanislav Slatinek Osrednje predavanje je imel predsednik sodišča dr. Stanislav Slatinek

Inštitut za kanonskopravne vede pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in Metropolitansko cerkveno sodišče Nadškofije Maribor sta v sredo, 10. februarja 2021, priredila 3. strokovni posvet za sodnike in uslužbence Metropolitanskega cerkvenega sodišča Maribor ter zagovornike v cerkvenih kazenskih postopkih.

Zaradi epidemioloških razmer je strokovni posvet potekal virtualno. Udeležil se ga je tudi mons. Alojzij Cvikl, DJ, mariborski nadškof metropolit in moderator sodišča.

Po uvodnem pozdravu nadškofa Cvikla je sledilo osrednje predavanje predsednika sodišča izr. prof. dr. Stanislava Slatineka, v katerem se je osredotočil na pomen papeške tajnosti in pravice zainteresirane javnosti, da bi pridobila podatke v primerih hujših kaznivih dejanj klerikov (spolne zlorabe).

Podpredsednik sodišča dr. Sebastijan Valentan je nato predstavil delo Metropolitanskega cerkvenega sodišča v preteklem koledarskem letu 2020, nakar je sledila razprava udeležencev.

Dolgoletna sodnica na kazenskem oddelku sodišča v Slovenskih Konjicah, odslej pa tudi zagovornica v cerkvenih kazenskih postopkih, Lidija Pratnemer, je odgovarjala na vprašanja, povezana z varovanjem podatkov, pridobljenih v sodni dvorani, udeleženci posveta pa so se dotaknili tudi pomembnosti ničnostnih zakonskih pravd (ločitev zakoncev), v katerih je treba posebno pozornost namenjati otrokom razvezanih staršev, ki najbolj trpijo. Podrobnejši opis s srečanja je objavljen na spletni strani www.kanonist.eu pod rubriko aktualno.

Za dodatne informacije se obrnite na podpredsednika sodišča dr. Valentana (tel. 051 202 947 ali e-pošta: [email protected]).

 

Viktor Kotnik, notar