Umrl je prof. dr. Tomislav Ivančić

Foto: prof. Tomislav Ivančić Foto: prof. Tomislav Ivančić

V petek, 17. februarja 2017, je v večnost k nebeškemu Očetu odšel po plačilo veliki hrvaški teolog, ustanovitelj Skupnosti MiR in utemeljitelj hagioterapije ter lastnega načina nove evangelizacije prof. Tomislav Ivančić. Bil je znan in plodovit pisatelj mnogih teoloških in filozofskih knjig, ki so prevedene v mnoge tuje jezike, tudi v slovenščino. Poleg tega je bil raziskovalec in voditelj mnogih seminarjev in duhovnih vaj iz hagioterapije in nove evangelizacije po vsem svetu. Tudi v Sloveniji se ga s hvaležnostjo spominjamo, saj je imel tudi pri nas večkrat duhovne vaje in seminarje.


TOMISLAV IVANČIĆ je bil rojen l. 1938 v Davoru. Po končanem filozofskem in teološkem študiju v Zagrebu in Rimu je bil l. 1966 posvečen v duhovnika zagrebške nadškofije. Z doseženim doktoratom se je l. 1971 vrnil iz Rima in postal v Zagrebu profesor na Katoliški teološki fakulteti. Bil je predstojnik Katedre za fundamentalno teologijo, član mnogih uredništev in sodelavec številnih domačih in tujih teoloških revij ter član Društva hrvaških prevajalcev. Področja njegovega raziskovanja so bili filozofija, teologija in književnost. Posebno področje njegovega udejstvovanja je bilo raziskovanje človekove duhovne dimenzije, kjer je odkrival možnost in način današnje evangelizacije ter nujnost razvoja duhovne medicine, ki je s somatskim in psihološkim pristopom neobhodno potrebna pri celovitem zdravljenju človeka, še posebno pri zdravljenju duhovnih bolezni in odvisnosti. S tem namenom je razvil metodo hagioterapije in l. 1990 ustanovil Center za duhovno pomoč v Zagrebu. Bil je tudi njegov predstojnik.

Od l. 1971 je bil v Zagrebu duhovni vodja študentov, pobudnik molitvenega gibanja v Cerkvi na Hrvaškem, ustanovitelj društva vernikov Skupnost MiR ter voditelj številnih seminarjev za duhovno obnovo na Hrvaškem in v tujini. Od l. 1983 je tudi kanonik zagrebške nadškofije. V novejšem času je usposabljal doma in v tujini sodelavce za delo v centrih za hagioterapijo in za vodenje srečanj pri duhovnih obnovah in v evangelizaciji. Vsak torek smo ga lahko poslušali zvečer v oddaji “Gospod nauči nas verovati” na radiu HKR.

Njegovi strokovni članki so izhajali v domačih in tujih revijah, od njegovih številnih knjig so mnoge prevedene v tuje jezike. Bil je glavni urednik revije “Novi koraci” in ustanovitelj revije “Hagioterapija” in Hagia.hr. Nekaj časa  je bil tudi rektor zagrebške univerze. V letu 2004 in 2009 je bil izbran za člana Mednarodne teloške komisije v Rimu. Leta 2010 pa je bil imenovan za monsignorja.