V digitalni obliki je izšla nova, druga in zadnja letošnja številka revije Edinost in dialog

V drugi številki letnika 78 so člani programske skupine Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga (P6-0262) pripravili skupen tematski blok, Osebne in družbene vrednote judovsko-krščanskih virov v dialogu, ki vsebuje rezultate omenjene programske skupine. Objavljene so tudi nekatere netematske razprave.

Vsebina je dostopna na spletni strani Teološke fakultete UL.

 

Doc. dr. Samo Skralovnik