»Več luči več upanja«

11.12.2014 Maribor Karitas, Škofija Maribor

Samo preko programov pomoči Nadškofijske karitas Maribor smo v letu 2014 pomagali 1.308 otrokom. Pomoč se nanaša na plačilo šolske prehrane, šole v naravi, letovanj, šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter učbenikov, pomoč otrokom preko programa botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje. V mreži Župnijskih karitas naše nadškofije pa po lanskih podatkih letno pomagamo kar 8.257 otrokom.

V lanski akciji Več luči – več upanja, smo zbrali 19.154,49 €. Žal smo s tem zbrali premalo sredstev, da bi lahko pomagali vsem, ki so zaprosili za pomoč. Trenutno redno mesečno pomagamo 52 otrokom s plačilom šolske prehrane in samo 35 otrokom smo lahko delno pomagali s plačilom šole v naravi oz. ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Potrebe so velike. Zato z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili topel obrok vsaj 70 otrokom in prav takšnemu številu otrok pomoč pri plačilu šole v naravi oz druge šolske ter obšolske dejavnosti.

Letos je v program Botrstva Nadškofijske karitas Maribor vključenih kar 75 otrok.

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

Danes se preko vas obračamo na :

podjetja: del sredstev, ki jih namenijo za poslovna darila in promociji ob koncu leta, da bi namenili za otroke v stiski,

dobre ljudi: poleg svojih najbližjih ob letošnjih praznikih naj obdarijo tudi otroke, ki večkrat zaspijo s solzami v očeh.

Donacija dohodnine:  Pomagajte tudi z izpolnitvijo obrazca: Zahteva, za namenitev dela dohodnine za donacije in tako namenite del dohodnine za pomoč sočloveku v stiski (Davčna št. Nadškofijske karitas Maribor: 48726273).

 

Adventno božična akcija Več luči več upanja traja od 30.11.2014-2.2.2015

Sredstva lahko nakažete (NAMEN: Več luči več upanja; IBAN SI56 0417 3000 1196 398 NKBMSI2X, REFERENCA: SI12 0000000029305, IME PREJEMNIKA: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor).

Zahvala časopisni hiši Večer, ki akcijo že več let podpira z donacijo – brezplačno vlaganje zloženk. Letos bodo zloženke vložene v torek, 16.12.2014.

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

V letošnjem letu opažamo, da so se stiske poglobile. Opazno je povečanje število tistih, ki potrebujejo redno spremljano pomoč in takih, ki prvič potrkajo na naša vrata oz. nekaj let niso bili med prejemniki pomoči Karitas. Vse večji je problem funkcionalne nepismenosti na področju uveljavljanja pravic iz naslova socialnih transferjev. Z zakonito stalno prijavo pomagamo kar  308  osebam.

Pogoste so stiske zaradi zdravstvenih težav, duševnih in psihičnih stisk. Družine, starejši, bolni in invalidi, ter druge socialno najbolj ogrožene skupine potrebujejo spremljano materialno, finančno ter predvsem strokovno socialno pomoč, ki jo izvajajo naši programi v okviru socialne dejavnosti Nadškofijske karitas Maribor.

V letu 2014 je bilo tako samo na Nadškofijski karitas Maribor rešenih 653 prošenj za finančno pomoč – plačilo najosnovnejših življenjskih potrebščin (elektrika, najemnina, ogrevanje, poračun, …). Pomoč v hrani  in higienskih potrebščinah: razdeljenih 3.881 paketov med 8.372 prejemnika pomoči. 1.572 paketov pomoči v oblačilih in obutvi.

Razdeljenih 127,2 t hrane iz Blagovnih rezerv RS (mleko, moka, riž, testenine, pšenični zdrob, olje, sol, sladkor) med 11.071  prejemnikov pomoči v mreži ŽK nadškofije Maribor.

V kontekstu ukrepa s svežim sadjem in zelenjavo smo sprejeli in razdelili 100 t jabolk.

Do sedaj razdelili 12 t ozimnice in 110,5 t drugih donacij. Med donatorji moramo posebej izpostaviti dnevne donacije (E'Leclerc,) ter večje donacije Žita d.d. – pekovski in drugi izdelki.

V naslednjem obdobju pričakujemo prošnje po pomoči pri plačilu ogrevanja, poračuna elektrike, nakupa drv… ter ostale prošnje za najosnovnejše preživetje.

V humanitarno skladišče mariborske karitas smo pričeli sprejemati pomoči iz EU v hrani: 206,8 t (moka, testenine, riž, mleko, olje) pomoč se bo v večini delila v januarju in februarju 2014.

Podrobno poročilo o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM v letu 2014 bo pripravljeno v Plenumski knjigi in bo predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas NŠKM 7. marca 2015

 

Načrt dela NŠKM

Skrb za redno delovanje humanitarnih in socialnih programov NŠKM:
o   Dežurni telefon (0590 80 350) – vsak delovni dan od 15.00 do 22.00 ure, sobota, nedelja ter prazniki med 9.00 in 12.00 uro,
o   Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna: dnevna pomoč v hrani, oblačilih ter s plačilom položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine,
o   Humanitarno skladišče NŠKM – razdelitev I. dobave EU-hrane, realizacija materialne pomoči: oblačila in obutev, ozimnica, pohištvo, bela tehnika,
o   Ljudska kuhinja Betlehem – vsak dan cca. 60 razdeljenih kosil,
§  25.12.2014 – božično kosilo v Ljudski kuhinji Betlehem – vizitacija msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, apostolski administrator,
o   Sprejemališče za brezdomce – vsak dan okoli 40 oseb koristi higienski sklop (tuš, oblačila…) malica, … dnevni center in knjižnico,
o   Zavetišče za brezdomce – vsak dan prespi do 23 brezdomnih oseb,
§  Božična in novoletna večerja,
o   Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja – TK – 18.12.2014
o   Pomoč odvisnikom – dežurni telefon 041 634 682,
o   Materinski dom Mozirje in Žalec – pomoč materam in otrokom – polno zasedena.

Voščilo

Vsem, ki kakorkoli vstopate v družino Karitas – darovalcem, donatorjem, prejemnikom pomoči, sodelavcem in prostovoljcem Karitas želimo blagoslovljen adventni čas in doživete božične praznike ter upanja polno novo leto. Hvala, ker pomagate pomagati in na ta način gradite z veselim srcem skupnost solidarnosti in sožitja.

Podrobnejše informacije: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si

Darko Bračun